Hyvinvointi, terveys ja koulutus

Kouluterveyskysely 2023 – Helsinkiläislasten ja -nuorten koettu hyvinvointi, terveys ja turvallisuus, 2023.Suvi Määttä

Yhdessä koronan aikaan. Tutkimus yhteisöllisestä resilienssistä Helsingissä, 2023. Pasi Mäenpää, Henrietta Grönlund & Teemu Kemppainen

Nuorten koulutus Helsingissä – polku peruskoulusta eteenpäin, 2023. Hanna Ahtiainen

Korona-aikaan en juuri ole liikkunut kaupungilla” – Helsingin turvallisuustutkimus 2021, 2023. Vesa Keskinen, Jukka Hirvonen, Jenni Erjansola, Katariina Kainulainen-D’Ambrosio & Kari Paasonen.

Nuorten koulutus Helsingissä – siirtymä peruskoulusta eteenpäin, 2022. Jenni Erjansola

Kaupunkikoulut ja huono-osaisuus: Alueiden tukeminen tukee kouluja, 2022. Heidi Huilla

Pääkaupunkiseudun asukkaiden hyvinvointi ja terveys 2021, 2022. Hanna Ahlgren-Leinvuo, Jenni Erjansola, Minna Joensuu, Netta Mäki, Minna Mänty & Ari-Pekka Sihvonen

What socio-economic factors increase climate change risks of Helsinki residents in the future? 2022. Alexandra Jurgilevich

Millaista on helsinkiläinen köyhyys ja millainen tutkimus auttaa ymmärtämään sitä?, 2022. Tuija Seppälä & Henrietta Grönlund

Kouluterveyskysely 2021. Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja terveyteen Helsingissä, 2021. Suvi Määttä

Lasten ja nuorten harrastamisen esteet ja kannustimet sekä vaikutukset elämänlaatuun, 2021. Jaana Lähteenmaa

Asuinalueen ominaisuuksien yhteys masennuslääkekäyttöön, 2021. Lasse Tarkiainen

Sairastavuus ja -kansantauti-indeksit koko Helsingissa ja peruspiireittäin 2019, 2021. Netta Mäki

Nuorten koulutus Helsingissä – siirtymä peruskoulusta eteenpäin, 2021. Hanna Ahtiainen

Turvallista ja rauhallista – Helsingin turvallisuustutkimus, 2020. Vesa Keskinen, Eija Pyyhtiä & Petronella Lehtelä, toim. Nina Ahola

Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarveperusteisen rahoituksen kohdentaminen, 2020. Netta Mäki, Oskari Harjunen & Katja Vilkama

Helsinki-barometri 2019: kaupunkilaisten kokemuksia Helsingistä, 2020. Vesa Keskinen, Jenni Väliniemi-Laurson, Jukka Hirvonen

Koettu turvallisuus helsinkiläisillä asuinalueilla. Karttakyselyt kaupunkiuudistuksen lähtökohtina, 2019. Jenni Väliniemi-Laurson & Oskar Rönnberg

Helsinkiläisten terveys, sairastavuus ja elintavat, 2020. Netta Mäki ja Hanna Ahlgren-Leinvuo

Kulttuuri, identiteetti ja kaupunki kokemuksena

Ympäristöasenteet pääkaupunkiseudulla 2022, 2023.Jukka Hirvonen

Helsinki, Espoo ja Vantaa: Kaupunkeihin kytketyt merkitykset verkkokeskustelussa 2022, Jarmo Harri Jantunen, Terhi Ainiala,
Salla Jokela & Jenny Tarvainen

Helsinki Biennaalin vaikuttavuustutkimus 2021 Heidi Taskinen (toim.) & Kiira Kivisaari & Sara Kuusi & Pekka Mustonen

Passiivisia käyttoarvoja ja sosiaalisia vaikutuksia: taiteen taloudellisen kokonaisarvon tunnistaminen aluerakentamisessa Oona Myllyntaus & Sari Karttunen

Omaehtoisen musiikin paikkoja 2000-luvun Helsingissa Juho Hänninen

Maalaisten Hesa ja syntyperäisten Stadi: slanginimien käyttö verkkokeskusteluissa Terhi Ainiala

Suhde kaupunkiin rakentuu tunnereaktioille Pia Olsson & Jenni Rinne Jenni Rinne

Kaupunkiluonto ja viheralueet

Habitat fragmentation and beetle communities in the city , 2023. Basile Finand.

Auttavatko siirrot lajien kadon estämisessä? Koehankkeet, kokoelmat ja Korkeasaari etäsuojelussa, 2022. Inkeri Vähä-Piikkiö

Dogs have big impacts on soils in city parks, John A. Allen, Johan Kotze & Heikki Setälä

Ekologinen kompensaatio Inkeri Vähä-Piikkiö

Kaupunkiluonnon seuranta  Inkeri Vähä-Piikkiö