Tutkimustoiminnan edistäminen

Kaupunkiakatemian keskeisiä tutkimusyhteistyökumppaneita ovat Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria ja Aalto-yliopiston Living+ platform.

Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria on Suomen ensimmäinen akateeminen kaupunki- ja aluetutkimukseen keskittynyt monitieteinen yksikkö. Kaupunkitutkimusinstituutti ratkoo monimutkaisia kaupunki- ja aluekehitykseen liittyviä ongelmia tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Sen toiminnassa yhdistyvät Helsingin yliopiston akateeminen erityisosaaminen ja poikkitieteellinen yhteistyö kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa.

Aalto Living+ Platform tuo yhteen ihmislähtöisiin elinympäristöihin liittyvää tutkimusta ja opetusta. Ihmislähtöiset elinympäristöt ovat yksi Aalto-yliopiston monialaisista strategisista tutkimuskärjistä. Platformin toiminnan tukena on Aalto-yliopiston kampuksella sijaitseva Living+ Hub, joka kokoaa yhteen eri alojen tutkijoita ja opiskelijoita sekä yliopiston yhteistyökumppaneita yrityksistä ja kaupungeista.

Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit rahoittavat vuosina 2018-2023 tutkijatohtoreiden paikkoja. Niille määritellyt tutkimusteemat tukevat kaupunkistrategioiden toteuttamista. Kaupunkien edustajat osallistuvat myös tutkijatohtoreiden rekrytoimiseen. Tutkijatohtoreiden ja kaupunkien välille järjestetään säännöllisesti vuorovaikutustilaisuuksia.

Kaupunkiakatemia tukee myös muuten Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkimustoimintaa edistämällä kaupunkiyhteistyötä hankkeissa. Kaupunkiakatemian tehtävänä on etsiä yhteistyön mahdollisuuksia  ja auttaa hankkeiden valmistelussa.

Tapahtumat ja tilaisuudet

Kaupunkiakatemia tuottaa yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa yhteistyötä ja vuorovaikutusta edistäviä tapahtumia.

Kaupunkiakatemia järjestää kaikille avoimia aamukahvitilaisuuksia, joissa käsitellään ajankohtaisia teemoja käytännön kehittämistyön ja tutkimustiedon näkökulmista.

Vuoden 2020 aikana kehitetään myös uutta tapahtumasarjaa, jossa pohditaan erityisesti pääkaupunkiseudun tulevaisuuden kannalta tärkeitä teemoja. Tilaisuuksissa keskustellaan todennäköisistä ja mahdollisista skenaarioista sekä niiden tukemiseksi tai pysäyttämiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Tarkoituksena on myös nostaa esille tutkimuksellisia tietotarpeita tilaisuuden teemoihin liittyen.

Opetusohjelmayhteistyö

Kaupunkiakatemia tukee kaupunkiyhteistyön toteuttamista yliopistojen kaupunkitutkimuksen opetuksessa. Kaupunkiakatemia etsii ja välittää lopputöiden aiheiksi sopivia teemoja ja järjestää keväisin opiskelijoille myös erikseen Kaupunkiakatemian lopputyömarkkinat. Kaupunkiakatemia edistää myös opiskelijoiden työharjoittelumahdollisuuksia yhteistyökaupungeissa.

Koulutusyhteistyössä keskeinen kumppani on Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteinen Urban Studies & Planning -maisteriohjelma, jonka  tavoitteena on lisätä ymmärrystä kaupunkien monimutkaisista haasteista sekä niiden ratkaisemisesta tutkimukseen pohjautuvan suunnittelun keinoin.

Monitieteistä kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun opetusta pääkaupunkiseudulla tarjoaa myös mm. Aallon Spatial Planning and Transportation Engineering -maisteriohjelma. Ohjelma yhdistää tekniset ja ihmislähtöiset näkökulmat maankäytön suunnittelussa ja liikennetekniikassa keskittyen kestävien rakennettujen ympäristöjen tulevaisuuden haasteisiin.

Miten osallistua Kaupunkiakatemian toimintaan?

Kumppaniorganisaatioiden työntekijät sekä muuten kaupunkitutkimuksesta  ja -kehittämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan aamukahveille, avoimiin luentoihin, seminaareihin ja muihin tapahtumiin.

Jos haluat ehdottaa uutta yhteistyömahdollisuutta tai ideaa toiminnan kehittämiseksi, olethan yhteydessä. Kaupunkiakatemian työntekijöiden ja kumppaniorganisaatioiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Toiminnan rahoitus ja ohjaus

Kaupunkiakatemian toimintaa rahoittavat sopimuskaudella 2019-2023 yhteistyön kumppaniorganisaatiot Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto sekä Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit.

Strateginen johtoryhmä

Kaupunkiakatemian strategisen tason johtoryhmään kuuluvat kaupunkien johtajat sekä yliopistojen rehtorit. Johtoryhmä vastaa Kaupunkiakatemia-yhteistyön strategisten painopisteiden ja tavoitteiden määrittelystä, hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman ja budjetin sekä seuraa Kaupunkiakatemian toimintaa. Johtoryhmän puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain.

Jäsenet:

 • Ilkka Niemelä, rehtori, Aalto-yliopisto
 • Jari Niemelä, rehtori, Helsingin yliopisto
 • Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja, Espoon kaupunki
 • Jan Vapaavuori, pormestari, Helsingin kaupunki
 • Ritva Viljanen, kaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki
 • Paula Eerola, (varajäsen), vararehtori, Helsingin yliopisto
 • Olli Isotalo, (varajäsen), teknisen toimen johtaja, Espoon kaupunki
 • Katri Kalske, (varajäsen), apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki
 • Kristiina Mäkelä, (varajäsen), provosti, Aalto-yliopisto
 • Pia Pakarinen, (varajäsen), apulaispormestari, Helsingin kaupunki

Ohjausryhmä

Kaupunkiakatemian työn ohjauksesta ja sisällöllisestä kehittämisestä vastaa ohjausryhmä. Ohjausryhmä kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa, ja puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain.

Jäsenet ja varajäsenet:

 • Santtu von Bruun, yksikön päällikkö, Helsingin kaupunki
 • Anssi Joutsiniemi, professori, Aalto-yliopisto
 • Henrik Lönnqvist, strategia- ja tutkimuspäällikkö, Vantaan kaupunki
 • Teuvo Savikko, tutkimusjohtaja, Espoon kaupunki
 • Mari Vaattovaara, professori, Helsingin yliopisto
 • Timo Cantell, (asiantuntijajäsen) kaupunkitietopäällikkö, Helsingin kaupunki
 • Minna Joensuu, (varajäsen), erityisasiantuntija, Espoon kaupunki
 • Juri Mykkänen, (varajäsen), professori, Helsingin yliopisto
 • Mari Siivola, (varajäsen), yleiskaavapäällikkö, Vantaan kaupunki
 • Christina Suomi, (varajäsen), yksikön päällikkö, Helsingin kaupunki
 • Aija Staffans, (varajäsen), johtava tutkija, Aalto-yliopisto
 • Annina Ala-Outinen, (sihteeri), projektipäällikkö, Kaupunkiakatemia
 • Neetta Eriksson, (sihteeri), suunnittelija, Kaupunkiakatemia

International Advisory Board

Kansainvälisen neuvonantajaryhmän tavoitteena on tukea Kaupunkiakatemian kehittymistä ja työtä akateemisena keskustelukumppanina sekä tuoda kansainvälisiä esimerkkejä kaupunkien ja yliopistojen väliseen yhteistyöhön sekä kaupunkien kehittämiseen.

Jäsenet:

 • Mike Batty, University College London
 • Simin Davoudi, Newcastle University
 • Thomas Elmqvist, Stockholms universitet
 • Charles Landry, Comedia
 • Sako Musterd, Universiteit van Amsterdam
 • Tina Saaby, Kööpenhamina
Aaltokuvio