Myllypuron seurantaprojekti

Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitutkimus- ja tilastot -yksikön käynnistämän pitkäaikaisen seurantahankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa Myllypuron peruspiirin kehittymisestä sekä kaupungin kehittämistavoitteiden toteutumisesta ja investointien vaikutuksista pitkällä aikajaksolla. Vuosina 2017–2027 toteutettavan seurannan yhteistyökumppaneita ovat Kaupunkiakatemia ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Lue lisää

Kaupunkitaloustiedettä Aalto-yliopistossa

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit tekivät vuonna 2018 päätöksen rahoittaa uutta kaupunkitaloustieteen professuuria Aalto-yliopistossa. Kaupunkitaloustieteen osaamista tarvitaan pääkaupunkiseudun kehittämisen tueksi erityisesti kaupunkiseudun elinvoimaisuuteen, elinkeinopolitiikkaan, keskittymisetuihin, maankäyttöön ja yritysten sijoittumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää

What the Urban?! kaupunkitutkimusblogi

What the Urban?! on Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian ja Kaupunkitutkimus-kollektiivi KATUKOn ylläpitämä tutkimus-blogi. Urbarian jäseninä on lähes 100 Helsingin yliopistossa työskentelevää kaupunkitutkijaa. KATUKO on kaupunkitutkimuksen jatko-opiskelijoiden muodostama kollektiivi, jonka jatko-opiskelijat edustavat useita suomalaisia yliopistoja ja tieteenaloja.

Lue lisää

KatuMetro-tutkimus- ja yhteistyöohjelman vuosien 2017-2018 tutkimustiivistelmät

Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -ohjelma oli metropolialueen korkeakoulujen, kaupunkien sekä kahden ministeriön välinen tutkimus- ja yhteistyöohjelma, joka toteuttiin vuosina 2010-2018. Ohjelmasta vuosina 2017-2018 rahoitettujen, tutkimus- ja kehittämishankkeiden julkaisut esittelevät hankkeiden tuloksia ja niistä johdettuja politiikkasuosituksia ja toimenpide-ehdotuksia.

Lue lisää