Visio

Kaupunkiakatemia luo tutkimusyhteistyöllä kestävää ja elinvoimaista kaupunkia sekä tukee pääkaupunkiseudun ja yliopistojen vetovoimaisuutta.

Kaupunkiakatemia on monitieteisen ja kansainvälisen kaupunkitutkimusyhteistyön foorumi, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kanava ja kaupunkien kehittämisen tukija.

Tavoitteet

Kaupunkiakatemia:

  • tukee tutkimukseen pohjautuvien monitieteisten ja vaihtoehtoisten näkökulmien löytämistä kaupunkikehittämisessä
  • kehittää yliopistojen ja kaupunkien välistä vuorovaikutusta kaupunkien tulevaisuuden arvioimiseksi ja ymmärtämiseksi
  • etsii ja välittää yliopistotutkijoille kaupunkien ajankohtaisia kysymyksiä ja tietotarpeita sekä innostaa tutkijoita ja opiskelijoita tarttumaan näihin aiheisiin
Aaltokuvio