Etsitkö lopputyöllesi aihetta? Are you looking for a topic for your thesis?

Kaupunkiakatemia välittää Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston maisteritason opiskelijoille lopputöiden aiheita pääkaupunkiseudun kaupungeilta sekä Aalto-yliopiston ja  Helsingin yliopiston tutkimusryhmiltä.

Tältä sivulta löydät ajankohtaisia kaupunkikehitykseen ja -tutkimukseen liittyviä teemoja ja tietotarpeita, jotka voisivat sopia lopputyön aiheiksi. Lopputyön aihe muotoillaan yhdessä aiheen tarjoajan kanssa ja monissa aiheissa opiskelija voi itse ehdottaa näkökulmaa tai tutkimuskysymystä. Joihinkin aiheisiin voi liittyä myös palkkion tai työharjoittelupaikan mahdollisuus.

Ole rohkeasti yhteydessä lopputyön tarjoajaan ja laita lopputyöprojekti käyntiin!

 

Urban Academy supplies Master’s thesis topics to students of Aalto University and the University of Helsinki from the cities of the Helsinki metropolitan area and from research groups at Aalto University and the University of Helsinki.

On this page you will find current themes and information needs related to urban development and research, that could suit for thesis topics. The topic of the thesis is often formulated together with the topic provider and in many cases the student can suggest a perspective or research question. Some topics may also include the possibility of a fee or internship.

Don’t hesitate to be in touch with the topic provider and get your thesis work started!

 

 

Lopputyöaiheet kevät 2023 / Thesis topics spring 2023

1. Environmental history of urban areas in the Anthropocene

3. Carabid beetles in urban greenspace

6. Can biochar be used to reduce the impact of dogs in urban parks?

7. Kuorekarin alueen suunnittelu

8. Immigrants, spatial capital and urban housing diversity: A comparative study of non-native population groups in the Helsinki metropolitan area

11. Sateenkaarityöpajat Helsingissä

15. Aktiiviset paikallisyhteisöt

16. Kumppanuusrahoitusmallit

17. Osallisuuden erot monimuotoisessa kaupungissa

18. Vahvistaako osallistuva budjetointi osallisuuden kokemusta?

19. Dialogit strategian valmistelussa

21. Millainen on vartin kaupunki lasten näkökulmasta?

22. Differentiation of housing preferences and attitudes

23. Analysis of open-ended answers of a housing and climate change related survey

24. Time/future awareness in climate action

25. Weather-based consumption and the new ‘aeolian city’

26. Studying digital participation using Big Data analytics

27. Taloyhtiöiden energiaremontit

29. Kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen kaavoituksessa

32. Selvitystyö kantakartan / asemakaavan pohjakartan rantaviiva-kohteen tuotantotavan muuttamisesta ”mittausajankohdan mukaisesta” ”keskivedenkorkeuden mukaiseksi”.

33. Kuntakokeilu – julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestäminen muutoksessa

35. Tikkurilan Väritehtaan alueen nimestys

 

Lopputyöaiheet / Thesis topics PDF

Kannattaa tarkastaa myös Helsinki Region Infosharen datakokoelmat

Do also check out the data collections of Helsinki Region Infoshare

 

 

 

Image: Jussi Hellsten / Helsinki marketing