Etsitkö lopputyöllesi aihetta? Are you looking for a topic for your thesis?

Kaupunkiakatemia välittää Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston maisteritason opiskelijoille lopputöiden aiheita pääkaupunkiseudun kaupungeilta sekä Aalto-yliopiston ja  Helsingin yliopiston tutkimusryhmiltä.

Tältä sivulta löydät ajankohtaisia kaupunkikehitykseen ja -tutkimukseen liittyviä teemoja ja tietotarpeita, jotka voisivat sopia lopputyön aiheiksi. Lopputyön aihe muotoillaan yhdessä aiheen tarjoajan kanssa ja monissa aiheissa opiskelija voi itse ehdottaa näkökulmaa tai tutkimuskysymystä. Joihinkin aiheisiin voi liittyä myös palkkion tai työharjoittelupaikan mahdollisuus.

Ole rohkeasti yhteydessä lopputyön tarjoajaan ja laita lopputyöprojekti käyntiin!

 

Urban Academy supplies Master’s thesis topics to students of Aalto University and the University of Helsinki from the cities of the Helsinki metropolitan area and from research groups at Aalto University and the University of Helsinki.

On this page you will find current themes and information needs related to urban development and research, that could suit for thesis topics. The topic of the thesis is often formulated together with the topic provider and in many cases the student can suggest a perspective or research question. Some topics may also include the possibility of a fee or internship.

Don’t hesitate to be in touch with the topic provider and get your thesis work started!

 

 

Lopputyöaiheet kevät 2024 / Thesis topics spring 2024

 

1. Employer reputation of the City of Helsinki (City of Helsinki)

2. The real impact of EU cross-border cooperation programmes in Finland: A case study of the Central Baltic Programme: several different possible topis (Central Baltic Programme / Helsinki-Uusimaa Regional Council)

3. Is filtering theory relevant for housing policy in metropolitan Helsinki? (University of Helsinki)

4. Immigrants and urban housing diversity: a comparative study of non-native population groups in the Helsinki Metropolitan Area (University of Helsinki)

5. Self-segregation as a driver for spatial polarisation (Aalto University)

7. Ikäystävälliset kaupungit ja yhdyskunnat: 1-2 aihetta (Aalto-yliopisto)

8. Kokemuksia Helsingin kaupungin koulujen sateenkaariprojektista (Helsingin yliopisto)

9. Oppilasvirrat Helsingin kaupungin perusopetuksessa (Helsingin kaupunki)

11. Espoon kaupungin alakoulujen tilakonsepti (Espoon kaupunki)

12. Aurinkovoimalan toteuttaminen taloyhtiössä (Solarvoima Oy)

13. Itämeri: useita eri aihevaihtoehtoja (Helsingin kaupunki)

15. Queer-Espoo – uusia näkökulmia kulttuuriperinnöstä/historiasta/kaupungista (KAMU Espoon kaupunginmuseo)

18. Asuntosäätiön historia (KAMU Espoon kaupunginmuseo)

19. Pollinators et al. – POLLINATOR StreETs as vital connections to maintain functional urban areas (University of Helsinki)

 

 

Lopputyöntekijöiden kannattaa tutustua myös avoimen datan aineistoihin: Helsinki Region Infosharen datakokoelmat

Do also check out the open data collections of Helsinki Region Infoshare

 

 

Image: Jussi Hellsten / Helsinki marketing