Aihe / Topic

Oppilasvirrat Helsingin kaupungin perusopetuksessa

Kuvaus / Description
Helsinkiläisille peruskouluikäisille oppivelvollisille taataan lähikoulupaikka omalta oppilasalueeltaan. Oppilas voi myös hakea paikkaa toisesta koulusta mm. painotetun opetuksen ja kielivalintojen kautta. Vuosittain vajaa 6 000 oppilasta siirtyy 7. -luokalle ja heistä noin 2 500 hakee muuhun kuin lähikouluunsa. Oppilasvirroissa on vaihtelua alueittain ja kouluittain. Harjoittelutyöksi ehdotamme hakeutumiseen ja valituksi tulevan aineistoon tutustumisen, ja tutkimuskysymysten tarkentamisen aineiston ja opinnäytetyön tekijän kiinnostuksen mukaan. Kaupungin näkökulmasta kiinnostavia tutkimusnäkökulmia ovat oppilaiden taustojen (äidinkieli, sukupuoli, alue, jne.) vaikutus hakeutumiseen ja valintoihin, alueellisen eriytymisen näkökulmat sekä painotetun opetuksen vaikutukset hakeutumiseen eri kouluilla ja alueilla.
Tarjoamme opinnäytetekijälle harjoituspaikan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnossa sekä verkostomaisen ohjauksen tietohallinnon, kehittämispalveluiden, palveluverkkopalveluiden sekä perusopetuspalveluiden puolesta.
Työn aikataulu on sovittavissa.
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
sopimuksen mukaan
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
Kyllä / yes
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
Kyllä / yes
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
31/12/2024
Organisaatio / Organization
Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilö / Contact Person
Anni Holopainen
Sähköposti / Email
anni.holopainen@hel.fi