Aihe / Topic
 

Queer-Espoo – uusia näkökulmia kulttuuriperinnöstä/historiasta/kaupungista

Kuvaus / Description
  Opinnäytetyössä on tarkoitus tutkia millaisia mahdollisuuksia ja keinoja on tuoda esiin queer-näkökulmia Espoon historiasta tai nykyhetkestä. Tavoitteena on tutkia sateenkaarevaa kulttuuriperintöä, esimerkiksi espoolaisissa paikoissa ja tiloissa.
Aineistona voidaan hyödyntää esimerkiksi valokuva-aineistoja, joita on aiemmin tarkasteltu pelkästään heteronormatiivisesta näkökulmasta. Opinnäyte voi olla perusselvitys aiheesta tai vaikkapa rajattu haastattelututkimus. Opinnäytteessä voi kysyä esimerkiksi sitä, minkälaisin käsittein ja metodologisin työkaluin aihetta voi lähestyä?
Opiskelijan koulutusalasta riippuen tarjolla on monenlaisia mahdollisuuksia tarttua aiheeseen. Museon henkilökunta auttaa ja ohjaa opinnäytetyön ideoinnissa, aineiston rajauksessa ja ohjauksessa. Opinnäytetyötä voidaan hyödyntää KAMU Espoon kaupunginmuseon näyttely- ja/tai tutkimusprojekteissa. KAMU Espoon kaupunginmuseo suosittelee myös jonkin sateenkaariyhteisön virallisen edustajan mukana oloa/osallistumista opinnäytetyössä. Museo tekee yhteistyötä Helsinki Priden ja Sateenkaariseniorit ry:n kanssa.
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
  02/09/2024
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
  Ei / no
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
  Kyllä / yes
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
  28/02/2025
Opiskelualat / Field of Studies
  arkkitehtuurin historia, yhteiskuntatieteet, kaupunkihistoria, kulttuurien tutkimus, historia, sukupuolentutkimus, taidehistoria, kansatiede, folklorstiikka
Organisaatio / Organization
  KAMU Espoon kaupunginmuseo
Yhteyshenkilö / Contact Person
  Susanna Aaltonen
Sähköposti / Email
  susanna.aaltonen@espoo.fi
Puhelin / Phone
  +358406343820