Aihe / Topic

Ikäystävälliset kaupungit ja yhdyskunnat

Kuvaus / Description
Aalto-yliopiston SOTERA tutkimusryhmä hakee 1 – 2 lopputyöntekijää Kaupunkitilan ja rakennetun ympäristön mukauttaminen ikääntyneille (KARMI) -hankkeeseen. Hankkeessa on mahdollisuus tehdä opinnäytetyö. Rahoitus on ehdollinen ja varmistuu helmikuun 2024 aikana. Opinnäytetyön tulee valmistua vuoden 2024 aikana.
Hankkeen tavoitteena on tarkastella ikäystävällisten yhdyskuntien toteutumista Suomessa. Hankkeessa pyritään käsittelemään kattavasti ikäystävällisten kaupunkien laatutekijöitä toteuttamalla laadullinen tapaustutkimus valituilla kohdealueilla, yhteistyössä kaupunkien kanssa. Hanke tuottaa tietoa asuinympäristöjen, kaupunkitilan, palvelujen, liikennejärjestelmän ja viheralueiden sekä muiden kaupunkirakenteen ominaisuuksien merkityksestä ja soveltuvuudesta alueen ikääntyneille asukkaille sekä pohtii yhdessä ikääntyneiden sidosryhmien ja suunnittelijoiden kanssa keskeisimpiä ikäystävällisyyden kehittämistarpeita ja edistämistoimia.
Menetelmät: Ikäystävällisyyden laadullinen arviointi toteutetaan ympäristön havainnoinnilla paikan päälle jalkautuen sekä järjestämällä asukaskävelyitä ja työpajoja ikääntyneille asukkaille. Näiden avulla saadaan kerättyä asukkaiden kokemuksellista tietoa omasta asuinalueestaan, mm. kävelyreittien esteettömyydestä, koetusta palveluiden saavutettavuudesta, levähdys- ja virkistyspaikoista, jne. Hankkeen tuloksena syntyy toimenpide-ehdotuksia kunnille ja muille sidosryhmille ikäystävällisen kaupunkiympäristön edistämiseen. Yhtenä näkökulmana on ennakointi ja varautuminen sekä siihen liittyvät tarpeet ikäystävällisyyden laatutekijöiden parantamiseen. Lopputyön edellytetään tuottavan materiaalia hankkeessa julkaistavaan loppuraporttiin.
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
01/03/2024
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
Kyllä / yes
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
Kyllä / yes
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
30/09/2024
Opiskelualat / Field of Studies
Arkkitehtuuri, yhdyskuntasuunnittelu
Organisaatio / Organization
Aalto University, Department of Architecture, Research group for Health and Wellbeing Architecture SOTERA
Yhteyshenkilö / Contact Person
Ira Verma
Sähköposti / Email
ira.verma@aalto.fi
Puhelin / Phone
+358503693226