Aihe / Topic

Itämeri

Kuvaus / Description
Helsingin kaupungin Itämeri-toimenpideohjelman aiheista mahdollisia lopputöitä esim.
– kaupunkien alueiden vuokrauksen vesistövaikutukset ja vuokrauskriteeristöt
– mitä asioita tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa, jotta maankäytön vaikutukset Itämereen olisivat mahdollisimman pienet
– vedenalaisen melun määrä ja vähentäminen
– vesivastuullisuus kaupungin hankinnoissa
– selvitys hulevesien hallintaan liittyvien kokeilujen ja raporttien tuloksista ja parhaista ratkaisuista
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
01/04/2024
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
Ei / no
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
Ei / no
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
01/01/2025
Opiskelualat / Field of Studies
maankäytön suunnittelu, rakennettu ympäristö, kestävyystieteet, ympäristötieteet, kaupunkimaantiede
Organisaatio / Organization
Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilö / Contact Person
Outi Seppälä
Sähköposti / Email
outi.k.seppala@hel.fi
Puhelin / Phone
040 768 7421