Aihe / Topic
 

Asuntosäätiön historia

Kuvaus / Description
  Asuntosäätiön historiaan liittyvä opinnäyte. Opinnäytteessä voi käyttää Asuntosäätiön arkiston järjestettyä materiaalia, kuten valokuva-aineistoa ja tai esitemateriaalia. Asuntosäätiö oli merkittävä asuinrakentamisen ja yhdyskuntasuunnittelun yksityinen toimija Suomessa 1950–1970-luvuilla. Asuntosäätiö panosti laadukkaaseen arkkitehtuuriin, luonnonläheisyyteen ja ajatukseen alueiden sosiaalisesta monikerroksisuudesta. Asuntosäätiön rakennuttamia alueita Espoossa ovat Tapiola, Soukka ja Kivenlahti. Asuntosäätiön arkisto kuuluu KAMU Espoon kaupunginmuseon arkistoon, ja siihen voi tutustua Finna-hakupalvelussa osoitteessa: ekm.finna.fi. Koulutusalasta riippuen aineistoa voi lähestyä esimerkiksi arkkitehtuurihistorian, kuvajournalismin, mainonnan ja markkinoinnin näkökulmasta. Museon henkilökunta auttaa ja ohjaa opinnäytetyön ideoinnissa, aineiston rajauksessa ja ohjauksessa. Opinnäytetyötä voidaan käyttää ja hyödyntää KAMU Espoon kaupunginmuseon tulevissa projekteissa.
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
  02/09/2024
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
  Ei / no
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
  Kyllä / yes
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
  28/02/2025
Opiskelualat / Field of Studies
  arkkitehtuurin historia, yhteiskuntatieteet, kaupunkihistoria, taidehistoria, mediatutkimus, mainonta ja markkinointi, kuvajournalismi
Organisaatio / Organization
  KAMU Espoon kaupunginmuseo
Yhteyshenkilö / Contact Person
  Susanna Aaltonen
Sähköposti / Email
  susanna.aaltonen@espoo.fi
Puhelin / Phone
  + 358 406343820