urbanacademyUutiset

Gradun tekeminen Vantaan kaupungilla oli opettavainen kokemus

22 maaliskuun 2021

Olga Salow teki tilastotieteen gradunsa Vantaan kaupungin strategia ja tutkimus -yksikössä vuonna 2020. Maisterin tutkielman tekemistä edelsi samassa yksikössä tehty korkeakouluharjoittelu. Osana harjoitteluaan Olga osallistui Vantaan kaupungin Kouluterveyskysely -työryhmän työskentelyyn. Työryhmässä työskentelyn yhteydessä syntyi ajatus siitä, että hän voisi tehdä maisterin tutkielmansa yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Lopputyön tekemisestä ja harjoittelusta kerääntyi mukavasti monipuolista työkokemusta.

Kouluterveyskysely tuottaa valtakunnallista seurantatietoa 10–20 -vuotiaiden lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta. Kysely toteutetaan valtakunnallisesti parittomina vuosina ja sen toteutuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kouluterveyskyselyn tuloksia hyödynnetään laajasti kaupunkitasoisessa hyvinvointitiedolla johtamisessa sekä koulujen ja oppilaitosten hyvinvointityön suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa.

Lopputyön toimeksiantajan toivomuksena oli erityisesti Kouluterveyskyselyn tuloksien syvällisempi tarkastelu ja aineiston hyödyntäminen painottaen Vantaan kaupungin omia tarpeita. Tutkimussuunnitelma ja tutkielman lopullinen kysymyksen asettelu tarkentuivat lähimpien työkaverieni avustuksella sekä yhteistyössä Kouluterveyskysely -työryhmän kanssa. Tavoitteena oli tarkastella erityisesti vantaalaisten nuorten terveyttä ja hyvinvointia tilastotieteen näkökulmasta.

Olga Salow on Helsingin yliopistosta valmistunut tilastotieteilijä, mutta tilastotieteen lisäksi häntä on aina kiinnostanut terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät aiheet, erityisesti väestötieteellisestä näkökulmasta. ”Tutkielmassani yhdistyivät kaikki nämä teemat,” hän toteaa iloisesti.

Ennen lopullisen tutkielman valmistumista Olga teki aiheesta raportin, joka julkaistiin kaupungin julkaisusarjassa. Raportti tarjoaa kuntalaisille avointa tilastotietoa esimerkiksi kaupungin väestöön liittyen. ”Tutkielman tuloksia hyödynnettiin Vantaan kaupungin hyvinvointiraportissa. Kävin myös esittämässä tuloksiani kaupungin johtoryhmälle. Olen iloinen, että minulle tarjottiin mahdollisuus tehdä tutkielma minua kiinnostavasta aiheesta, jota aiheen tarjoaja voi konkreettisesti hyödyntää myös omassa työssään ”, Olga Salow kertoo.

Olga on tyytyväinen lopputulokseen sekä erityisesti siihen, kuinka paljon hän oppi matkan varrella niin tieteellisen tutkimuksen tekemisestä kuin myös käytännön työstä kaupungilla. Hän uskoo kokemuksesta olevan hyötyä sekä työnhaussa että omien ammatillisten kiinnostuksen kohteiden määrittelemisessä.

Kaupunkiakatemia välittää lopputöiden aiheita pääkaupunkiseudun kaupungeilta sekä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkimusryhmiltä. Lopputöiden aiheisiin voit tutustua täällä.

Helsingin kaupungin sote-toimialan avoimet tutkimusaiheet löydät täältä.

Teksti: Neetta Eriksson

Kuva: Olga Salowin kotiarkisto