urbanacademyUutiset

Etsitkö lopputyöllesi aihetta? Are you looking for a topic for your thesis?

16 maaliskuun 2021

Kaupunkiakatemia välittää Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston maisteritason opiskelijoille lopputöiden aiheita pääkaupunkiseudun kaupungeilta sekä Aalto-yliopiston ja  Helsingin yliopiston tutkimusryhmiltä.

Tältä sivulta löydät ajankohtaisia kaupunkikehitykseen ja -tutkimukseen liittyviä teemoja ja tietotarpeita, jotka voisivat sopia lopputyön aiheiksi. Lopputyön aihe muotoillaan yhdessä aiheen tarjoajan kanssa ja monissa aiheissa opiskelija voi itse ehdottaa näkökulmaa tai tutkimuskysymystä. Joihinkin aiheisiin voi liittyä myös palkkion tai työharjoittelupaikan mahdollisuus. Lisätietoa aiheista, palkkioista ja harjoittelumahdollisuuksista löydät täältä.

Urban Academy supplies Master´s thesis topics to students of Aalto University and the University of Helsinki from the cities of the Helsinki metropolitan area and from research groups at Aalto University and the University of Helsinki.

On this page, you will find current themes and information needs related to urban development and research, that could suit for thesis topics. The topic of the thesis is often formulated together with the topic provider and in many cases the student can suggest a perspective or research question. Some topics may also include the possibility of a fee or internship. More information on topics, fees and internship opportunities can be found here.

Lopputöiden aiheita / Thesis topics

Työllisyyspalvelut syrjäytymisen tai segregaation ehkäisijänä (kotoutujat/vieraskieliset/nuoret) / Vantaan kaupunki
Yhteyshenkilö: Susanna Taipale-Vuorinen, susanna.taipale@vantaa.fi, 040 044 48 83

 

Sosiaalityön asema työllisyyden kuntakokeilussa maahan muuttaneiden palvelukokonaisuudessa / Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilö: Tarja-Tuula Raatikainen, tarja-tuula.raatikainen@hel.fi, 029 50 403 74

 

Osallistumisen monet muodot / Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilö: Pauli Saloranta, pauli.saloranta@hel.fi,  040 62 06 406

 

Osallistumisen merkitys Helsingin kaupungin toiminnassa / Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilö: Pauli Saloranta, pauli.saloranta@hel.fi,  040 62 06 406

 

OmaStadi-budjetoinnin äänestysvaihe / Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilö: Pauli Saloranta, pauli.saloranta@hel.fi,  040 62 06 406

 

Poikkeusolojen vaikutus osallistumiseen / Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilö: Pauli Saloranta, pauli.saloranta@hel.fi,  040 62 06 406

 

Kaupungin johtamisen vuorovaikutteisuus ja asukastiedon hyödyntäminen / Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilö: Pauli Saloranta, pauli.saloranta@hel.fi,  040 62 06 406

 

Osallisuuden erot monimuotoisessa kaupungissa / Vantaan kaupunki
Yhteyshenkilö: Yu-Yi Huynh, yu-yi.huynh@vantaa.fi, 043 824 86 94

 

Forms of residential segregation in 20 biggest urban regions in Finland / University of Helsinki
Contact Person: Aleksi Karhula, aleksi.karhula@helsinki.fi, 050 350 82 91

 

Helsingin 40-vuotisen vammaisneuvoston historian kokoaminen / Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilö: Tiina Lappalainen, tiina.lappalainen@hel.fi, 040 184 50 63

 

Henkilöstön osaaminen: Mitä olet aina halunnut tietää vammaisista? / Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilö: Tiina Lappalainen, tiina.lappalainen@hel.fi, 040 184 50 63

 

Platform urbanism: immigrants, collective emotion and everyday life / University of Helsinki
Contact Person: Yu-Shan Tseng, yu-shan.tseng@helsinki.fi

 

Behavioral urban policy / University of Helsinki
Contact Person: Michiru Nagatsu, michiru.nagatsu@helsinki.fi, 040 745 67 41

 

Käynnistyvä Smart Vantaa älykkään kaupunkikehittämisen välineenä / Vantaan kaupunki
Yhteyshenkilö: Mariliinu Ahlström, mariliinu.ahlstrom@vantaa.fi, 040 033 79 24

 

Tietomallipohjainen lupakäsittely rakennusvalvonnassa, arkkitehdin näkökulma / Vantaan kaupunki
Yhteyshenkilö: Jekaterina Masjagutova, jekaterina.masjaguto@vantaa.fi, 043 826 69 25

 

Kerrostalorakentamisen ja asuntosuunnittelun uudet ratkaisut Helsingissä – esimerkkinä Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo- ohjelmassa toteutetut hankkeet / Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilö: Riikka Karjalainen, riikka.karjalainen@hel.fi, 09 310 36 242

 

Asuntorakentamisen ajankuva – esimerkkinä Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo-ohjelma / Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilö: Riikka Karjalainen, riikka.karjalainen@hel.fi, 09 310 36 242 

 

Kierto- ja jakamistaloutta edistävän pysäköintitalon periaatteet / Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilö: Susa Eräranta, susa.eraranta@hel.fi

 

Kruunusillat-allianssin rakentamiset aikaiset yhteiskunnalliset vaikutukset
erityisesti Kaivokadun osalta (vaihtoehtoisesti Hakaniemen alue) / Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilö: Jyrki Paavilainen,  jyrki.paavilainen@hel.fi, 040 482 66 18

 

Urban cyber security threads: Viewpoint of city IT cyber security service management / City of Helsinki
Contact Person: Asko Räsänen, asko.r.rasanen@hel.fi

 

Oikeudenmukaisuus ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteissä Suomessa / Helsingin yliopisto
Yhteyshenkilö: Sirkku Juhola, sirkku.juhola@helsinki.fi  050 319 92 76

 

Urban allotment gardens as a long-term strategy for social sustainability / University of Helsinki
Contact Person: Seona Candy seona.candy@helsinki.fi

 

Urban rats in Helsinki / University of Helsinki
Contact Person: Tuomas Aivelo, tuomas.aivelo@helsinki.fi, 040 828 64 66

 

Coastal surface water temperature variation in an urban environment /  Helsingin kaupunki
Contact Person: Emil Nyman, emil.nyman@hel.fi, 040 153 03 88

 

Helsingin kalustekierrätyksen kehittäminen / Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilö: Leona Silberstain, leona.silberstein@hel.fi,

 

Development and applicability of carbon footprint calculation in public procurements / City of Helsinki
Contact Person: Reetta Huomo, reetta.huomo@hel.fi, 040 849 64 46

 

Artificial aquatic microhabitats / City of Helsinki
Contact Person: Emil Nyman, emil.nyman@hel.fi, 040 153 03 88

 

City branding and perspectives of local youth in shrinking cities / Aalto University
Contact Person: Alla Bolotova, alla.bolotova@aalto.fi , 044 243 17 53