Aihe / Topic

9. Monilajista kaupunkihistoriaa – Rottientorjuntaa 1940-1950-lukujen Helsingissä

Kuvaus / Description
Monilajinen historiantutkimus tuo esiin menneisyyden kaupunkien monilajisuuden, mutta myös sen, etteivät ihmiset ole halunneet jakaa kaupunkitilaa kaikkien muunlajisten kanssa. Rotat ovat esimerkki ei-toivotuista naapureista, joita on jo pitkään yritetty hävittää kaupungeista. Helsingin kaupunginarkiston kokoelmissa oleva, Helsingissä 1940- ja 1950-luvuilla käydystä rottasodasta eli järjestelmällisestä hävityskampanjasta kertova aineisto tarjoaa kiinnostavan alkuperäisaineiston monilajista kaupunkihistoriaa tarkastelevalle lopputyölle. Rottien hävittämiskampanjaa, rottientorjunnan historiaa ja monilajista kaupunkitilaa voi tarkastella lopputyössä erilaisista näkökulmista ja myös muuta aineistoa on mahdollista kerätä arkistoaineiston oheen.Tuomas Aivelon johtama Helsingin kaupunkirottatutkimushanke (HURP), tarjoaa monitieteisen ja tukevan tutkimusyhteisön lopputyön tekijälle. Projektin tutkija, historioitsija Heta Lähdesmäki toimii yhteishenkilönä. Aloitusaika voidaan sopia joustavasti. Lisätietoa projektista: https://www.helsinki.fi/fi/projektit/kaupunkirotat
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
03/04/2023
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
Ei / no
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
Kyllä / Yes
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
01/09/2023
Opiskelualat / Field of Studies
Historia
Organisaatio / Organization
Helsingin yliopisto/HURP
Yhteyshenkilö / Contact Person
Heta Lähdesmäki
Sähköposti / Email
heta.lahdesmaki@helsinki.fi