Aihe / Topic

7. Kuorekarin alueen suunnittelu

Kuvaus / Description
Ns. Kuorekarin alueelle suunnitellaan uutta merellistä urbaania aluetta. Alue sijaitseen Itäväylän eteläpuolella Kulosaaren ja Kalasataman välissä. Itäväylän pengertä suunnitellaan laajennettavaksi siten, että alueelle mahtuu tehokas uusi korttelialue. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon vaikutukset kaupunkikuvaan, merelliseen luontoon, mahdolliset täytön ilmastovaikutukset. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon liikenteen aiheuttamat haitat. Alueelle voidaan suunnitelma myös ns rakenteellista maaperää. Suunnittelutehtävä antaa mahdollisuuden tutkia tiivistä meren ääreen tulevaa rakentamista.
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
01/05/2023
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
Ei / no
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
Kyllä / yes
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
30/04/2023
Opiskelualat / Field of Studies
kaupunkisuunnittelu
Organisaatio / Organization
Aalto
Yhteyshenkilö / Contact Person
Anu Kuutti
Sähköposti / Email
anu.kuutti@hel.fi
Puhelin / Phone
0403342282