Aihe / Topic

35. Tikkurilan Väritehtaan alueen nimestys

Kuvaus / Description
Vantaan Tikkurilan Väritehtaan alueelle laaditaan parhaillaan kaavarunkoa tulevan maankäytön muutoksen pohjaksi. Tehdasalueen ja alueen sisällä sijaitsevan kylänmäen nimestys olisivat tarpeen alueen tulevan nimeämisen tueksi. Tämän lopputyöaiheen kohdealue on suhteellisen suuri ja tehdasalueen nimestys voisi olla uraa uurtavaa.
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
07/08/2023
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
Ei / no
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
Ei / no
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
07/08/2023
Opiskelualat / Field of Studies
Nimistönsuunnittelu ja muut soveltuvat opintoalat
Organisaatio / Organization
Helsingin yliopisto
Yhteyshenkilö / Contact Person
Terhi Kuusisto, Timo Kallaluoto
Sähköposti / Email
etunimi.sukunimi@vantaa.fi
Puhelin / Phone
0503029691, 0503122132