Aihe / Topic

34. Digitaalisen osallistumisen nykytila, hyödyt ja haasteet kaupunkisuunnittelussa

Kuvaus / Description
Sähköinen osallistuminen on vakiintunut osaksi kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen käytäntöjä. Viimeisten vuosien aikana sähköisten osallistumismenetelmien kehitys on ollut nopeaa ja moni organisaatio on ottanut digiloikan osallistumisen järjestämisessä.Sähköisen osallistumisen nykytilaa kartoitettiin Suomen kuntien ja maakuntien alueidenkäytö suunnittelussa viimeksi vuonna 2018. Keväällä 2023 keräämme uuden kyselyaineiston, joka yhdessä aiemmin kerätyn kyselyaineiston kanssa muodostaa ainutlaatuisen mahdollisuuden toimintatapojen muutoksen arvioimisen ennen ja jälkeen koronapandemian.Lopputyöntekijän tehtävänä on tutkia digitaalisen osallistumisen nykytilaa ja erityisesti suunnittelijoiden kokemia hyötyjä ja haasteita kyselyn avovastauksia analysoimalla. Kyselyaineisto on pääosin suomenkielistä, joten odotamme tekijältä suomen kielen taitoa. Lopputyön voi tehdä suomeksi tai englanniksi.
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
01/06/2023
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
Ei / no
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
Ei / no
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
31/05/2023
Opiskelualat / Field of Studies
Kaupunkitutkimus, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, hallintotieteet
Organisaatio / Organization
Aalto-yliopisto
Yhteyshenkilö / Contact Person
Pilvi Nummi
Sähköposti / Email
pilvi.nummi@aalto.fi
Puhelin / Phone
050-5140533