Aihe / Topic

33. Kuntakokeilu – julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestäminen muutoksessa

Kuvaus / Description
Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu siirretään valtiolta kunnille. Muutos on historiallinen ja mittakaavaltaan suuri. Järjestämisvastuu siirto tapahtuu 1.1.2025. Järjestämisvastuun siirtoa on edeltänyt työllisyyden kuntakokeilut 1.3.2021 alkaen, joissa kokeilualueilla tietyille asiakasryhmille TE-palvelut ovat tuotettu kokeilualueiden toimesta. Kuntakokeilun kaksi ensimmäistä vuotta pitää sisällään lukemattomia eri näkökulmia aiheen tutkimiseksi, mm.:– Uusien yhteistyökäytänteiden rakentaminen sote-, kuntoutus-, välityömarkkinoiden suuntaan on keskeinen kuntakokeiluiden tavoite. Miten tavoitetta on lähdetty edistämään ja miten se näyttäytyy henkilöstön, keskijohdon ja johdon näkökulmasta? Miten eri toimijoiden ei-lakisääteiset toimintamallit ja -logiikat tukevat tavoitteeseen pääsyä? (esim. sosiaalityön kanssa tehtävä yhteistyö).– Erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaiden palveluintegraatio TE-asiantuntijoiden näkökulmasta.– TE-asiantuntijat istuvat ns. rahapussin päällä antaessa työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysetuuden maksajalle, joten monessa tilanteessa TE-asiantuntijat kohtaavat asiakkaita, jotka eivät asioi muiden viranomaisten palveluissa, vaikka palveluntarvetta tähän olisi. Tästä seuraa se, että TE-asiantuntijoiden tiedollinen rooli ja neuvontavelvollisuus kasvaa työvoimapalveluista huomattavasti laajemmalle. Mitä yhteiskunnallisia haasteita asiantuntijat tunnistavat nykyjärjestelmässä? Miten asiantuntijat pyrkivät motivoimaan asiakkaitaan tarpeenmukaisiin palveluihin?– Muutosjohtamiseen ja hyvinvointiin liittyvät teemat jne.Kuntakokeilu valtavana muutoksena, jossa kymmeniä tuhansia asiakkaita on siirretty organisaatiosta toiseen yhdessä satojen työntekijöiden kanssa tarjoaa lukemattomia graduaiheita. Toimin itse yhden tiimin esihenkilönä ja voin varmasti osaltani olla auttamassa, mikäli kiinnostusta jossain puolella herää kuntakokeilun tutkimiseen asiakas- ja verkostotyön näkökulmasta. Lisää ajatuksia voi kysellä puhelimitse.
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
03/03/2023
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
Ei / no
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
Ei / no
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
31/12/2023
Opiskelualat / Field of Studies
Yhteiskuntatieteet
Organisaatio / Organization
Helsingin työllisyyspalvelut
Yhteyshenkilö / Contact Person
Mika Salmi
Sähköposti / Email
mika.salmi@hel.fi
Puhelin / Phone
0295 040 336