Aihe / Topic

30. Muuntuvan työpaikka-alueen tarkastelu

Kuvaus / Description
Etsimme Vantaan kaupungin yleiskaavoitukseen harjoittelijaa/lopputyöntekijää tekemään muuntuvien työpaikka-alueiden selvityksiä ja suunnitelmia sekä kaupan alueiden ja kivijalkaliiketilojen nykytilakartoitusta. Sisältö tarkentuu opiskelijan osaamisen ja kiinnostuksen mukaan.Muuntuvan työpaikka-alueen tarkastelun kohteena on joko teollisuus- ja varastopainotteisen työpaikka-alueen muuntuminen asumisen ja työpaikkojen sekoittuneeksi alueeksi tai lentoaseman ympäristön kehittyminen vetovoimaisena työpaikka-alueena rakenteen monipuolistuessa.Työ voi sisältää esimerkiksi:Teollisuusalueen muuntuminen asumisen ja työpaikkojen alueeksi:o Referenssikohteiden ja visuaalisten esimerkkien etsimineno Vastaavan aluekehityksen etenemisen kuvaus (prosessi, vaiheistus)o Luonnosten laatiminen case-kohteeseen erilaisista vaihtoehdoistaLentoasemaympäristön vetovoima työpaikka-alueena:o Lentokenttäkaupungin kehittäminen toiminnoiltaan sekoittuneena mutta siten, että muodostuu ja säilyy riittävän vetovoimaisia työpaikkakokonaisuuksiao Lentokentän rooli työpaikka-alueen vetovoimatekijänä: millaisia toimintoja houkutteleeo Synergiaetuja luovan työpaikkakokonaisuuden vähimmäiskokoo Raideliikenteen (ratikka, Lentorata) vaikutusKaupan alueiden ja kivijalkaliiketilojen nykytilatarkasteluissa kartoitetaan keskustojen suunniteltuja ja toteutuneita liiketiloja kaavadokumenttien ja kenttäkäyntien perusteella sekä selvitetään kaupan mitoitusta tarkastelemalla nykyisten kaupan alueiden kaavoitettua rakennusoikeutta ja sen toteutumista.Harjoittelun yhteydessä on mahdollista tehdä aiheesta opinnäytetyö. Harjoittelu kestää 6 kk ja on palkallinen (mahdollisuus myös osa-aikaiseen työskentelyyn). Työn sisältö täsmentyy opiskelijan alan ja kiinnostuksen mukaan.Aloitus 1.6.2023 tai sopimuksen mukaan.Lisätietoja antavat Anna-Mari Kangas (anna-mari.kangas@vantaa.fi, 050 3029224) ja Eeva-Maria Niemi (eeva-maria.niemi@vantaa.fi, 050 3029412)
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
01/06/2023
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
Kyllä / yes
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
Kyllä / yes
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
30/04/2023
Organisaatio / Organization
Vantaan kaupunki
Yhteyshenkilö / Contact Person
Anna-Mari Kangas
Sähköposti / Email
annamari.kangas@vantaa.fi
Puhelin / Phone
050 3029224