Aihe / Topic

29. Kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen kaavoituksessa

Kuvaus / Description
– Kaupunkilaiset kokevat nykyisen kaavavaikuttamisen järjestelmän hankalana ja turhauttavana. Vaikuttavuutta tulisi pystyä havainnollistamaan jollain tavalla, eikä se nykyisellään ole oikeastaan mahdollista. Olisi tarpeen saada aikaan toimivampia kaavavaikuttamisen välineitä kaupunkilaisille.– Voitaisiin esim. tutkia, miten kaupunki on vastannut kaupunkilaisten kommentteihin erilaisissa kaavoitustapauksissa. Kaikkia kaavakeissejä koko Helsingin alueelta on mahdoton käydä läpi, mutta jokin edustava otos, esim. 3-5 erilaista keissiä voisi olla eräs lähtökohta.– Voisiko kaavoituksen koko vuorovaikutusprosessia analysoida jotenkin?– Olisi hyvä saada tutkimusta myös esim. siitä, miten Helsingin sähköisen kerrokantasi -palvelun kyselyjen tuloksia on huomioitu suunnittelussa ja erityisesti kaavoituksessa. Miten palvelua ja siihen liittyviä prosesseja voitaisiin kehittää sellaisen suuntaan, että kaupunkilaisten näkemyksillä olisi enemmän todellista vaikuttavuutta?Ehdottamamme tutkimusalue/-teemat nivoutuvat siis kaupungin kaavoittamiseen liittyvän osallistumis- ja vuorovaikutusprosessin kehittämiseen erilaisin keinoin ja välinein.
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
02/05/2023
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
Kyllä / yes
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
Kyllä / yes
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
30/11/2023
Opiskelualat / Field of Studies
Helsingin yliopisto: kaupunkimaantiede tai Aalto-yliopisto: maankäytön suunnittelu, rakennettu ympäristö
Organisaatio / Organization
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka
Yhteyshenkilö / Contact Person
Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sähköposti / Email
pirjo.tulikukka@helka.net
Puhelin / Phone
+358415222071