Aihe / Topic

28. Jalkapallokentillä käytettävien täyteaineiden leviämisen estotoimenpiteet

Kuvaus / Description
Suomen ympäristökeskus (SYKE) julkaisi keväällä 2022 selvitystyön loppuraportin, jossa vertailtiin jalkapallokentillä käytetyn kumirouheen leviämistä kahdella helsinkiläisellä jalkapallokentällä. Raportin mukaan leviämistä tapahtuu, vaikka yksinkertaisillakin toimenpiteillä sitä voitaisiin vähentää merkittävästi.Helsingin kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus hallinnoi 37 jalkapallotekonurmea. Yhteensä kenttiä kaupungista löytyy 77 kappaletta (3/2022). Palloliitto ja SYKE ovat kartoittaneet kenttien tilannetta syksyllä 2022.Helsingin kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus etsii lopputyöntekijää/harjoittelijaa, joka vertailisi lähdeaineistoja erityisesti kaupungin hallinnoimien tekonurmikenttien osalta, ja antaisi näiden perusteella kenttäkohtaisia toimenpide-ehdotuksia täyteaineiden leviämisen estämiseksi.SYKE/raportti: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/344042
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
01/09/2023
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
Kyllä / yes
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
Kyllä / yes
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
13/08/2023
Organisaatio / Organization
Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilö / Contact Person
Kimmo Isotalo/erityissuunnittelija/Liikkumisen edistäminen -yksikkö
Sähköposti / Email
kimmo.isotalo@hel.fi
Puhelin / Phone
040 6675130