Aihe / Topic

20. Taloudellinen arviointi tonttimaan myymisen ja vuokraamisen haitoista ja hyödyistä

Kuvaus / Description
Helsingin kaupunki hyväksyi vuonna 2019 tontinluovutuslinjaukset. Linjaukset edistävät maaomaisuuden tehokasta käyttöä markkinaehtoisen tonttihinnoittelun muodostaessa selkeän pääsäännön tontinluovutuksessa. Asuntonttien osalta maanvuokrauksen osuus luovutustapana on linjausten perusteella noussut noin 50-60 % tasosta noin 80 % tasolle kaikista vuosittaisista luovutuksista, mikä oli ennustettua ja linjausten perusteella myöskin tavoiteltua.Linjausten toimivuutta tullaan tarkastelemaan vuoden 2024 asunto- ja maankäyttöohjelman päätöksenteon yhteydessä, johon kaupunginhallitus on edellyttänyt tehtäväksi kattavamman arvioinnin linjausten vaikutuksista sekä tuotettavaksi analyysin ja vertailun maanluovutuksen toteutuksista sekä taloudellisen arvioinnin maan myymisen ja vuokraamisen haitoista sekä hyödyistä.Taloudellinen arviointi voitaisiin teettää opinnäytetyönä. Tutkimussuunnitelma tulisi laatia touko-kesäkuun aikana ja varsinainen työ ohjauksineen painottuisi elokuun puolivälistä marraskuun puoleen väliin. Työn tulee olla valmis vuodenvaihteessa 2023-2024.
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
21/08/2023
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
Kyllä / yes
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
Kyllä / yes
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
30/04/2023
Opiskelualat / Field of Studies
kiinteistötalous, kaupunkimaantiede
Organisaatio / Organization
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu, tontit-yksikkö
Yhteyshenkilö / Contact Person
Timo Laiho
Sähköposti / Email
timo.laiho@hel.fi
Puhelin / Phone
0405382209