Aihe / Topic

18. Vahvistaako osallistuva budjetointi osallisuuden kokemusta?

Kuvaus / Description
Vantaalla laajennetaan parhaillaan osallistuvaa budjetointia kaupunginosakohtaisista kokeiluista koko kaupungin laajuiseksi. Samalla haluaisimme selvittää, vahvistaako osallistuva budjetointi mukana olevien asukkaisen osallisuuden kokemusta. Lopputyö tästä teemasta voisi olla esimerkiksi seurantatutkimus tai haastattelututkimus ja hyödyntää THL:n kehittämää osallisuusindikaattoria.
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
01/05/2023
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
Ei / no
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
Kyllä / yes
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
31/12/2023
Opiskelualat / Field of Studies
muotoilu, kaupunkimaantiede, kestävyystiede, yhteiskuntatieteet, kulttuuritutkimus
Organisaatio / Organization
Vantaan kaupunki
Yhteyshenkilö / Contact Person
Mari Lehtoruusu
Sähköposti / Email
mari.lehtoruusu@vantaa.fi
Puhelin / Phone
0406105368