Aihe / Topic

17. Osallisuuden erot monimuotoisessa kaupungissa

Kuvaus / Description
Vantaa järjestää vuosittain osallisuuskyselyn, jolla kaupunki selvittää osallisuuden kokemusta ja vastaajien näkemyksiä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan kunnassaan. Kyselyn haasteena on, että se tavoittaa parhaiten hyvinvoivat ja -toimeentulevat suomea äidinkielenään puhuvat vantaalaiset, mutta erilaisten vähemmistöjen kokemus jää jossain määrin pimentoon. Vuonna 2019 on selvitetty venäjän ja arabiankielisten vantaalaisten kokemusta osallistumisesta ja vaikuttamisesta kuntalaisena. Samankaltaista tutkimusta kaivataan myös muista kieliryhmistä.Vantaa mahdollistaa lopputyöntekijälle kyselyaineiston keräämisen jostain tai joistain yhdessä sovittavista asukasryhmistä. Lopputyöntekijällä on myös mahdollisuus hyödyntää Vantaan osallisuuspalveluiden valmiiksi keräämiä aineistoja. Aineistolähtöinen tutkimusaihe voi liittyä esimerkiksi aluekohtaisiin eroihin osallisuuden kokemuksessa, vieraskielisten alueelliseen identiteettiin, vieraskielisten osallisuuden kokemukseen Vantaalla jne.Käytössä ovat Osallisuuskyselyjen tulokset ja/tai Cultura-säätiön toteuttaman selvityksen materiaalit (2019, kysely ja syvähaastattelut). Osallisuuskyselyn aineistot ovat saatavilla Helsinki Region Infosharessa.
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
28/02/2023
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
Ei / no
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
Kyllä / yes
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
31/12/2024
Opiskelualat / Field of Studies
rakennettu ympäristö, muotoilu, kaupunkimaantiede, kestävyystiede, yhteiskuntatieteet, kulttuuritutkimus
Organisaatio / Organization
Vantaan kaupunki
Yhteyshenkilö / Contact Person
Mari Lehtoruusu
Sähköposti / Email
mari.lehtoruusu@vantaa.fi
Puhelin / Phone
0406105368