Aihe / Topic

16. Kumppanuusrahoitusmallit

Kuvaus / Description
Kunnissa eri puolilla Suomea on kokeiltu erilaisia kumppanuus– tai hybridirahoitusmalleja, joissa tietyn kehittämishankkeen rahoittaa osin kunta ja osin asukkaat esimerkiksi joukkorahoituskampanjan kautta. Millaisia rahoitusmalleja on käytössä? Miten ne eroavat toisistaan? Millaisia hallinnollisia ratkaisuja erilaiset mallit edellyttävät kunnalta?Vantaalla on halua ruokkia paikallista asukasaktiivisuutta sekä ottaa käyttöön uusia innovatiivisia kanavia tehdä yhteistyötä asukkaiden järjestöjen ja asukasliikkeiden kanssa. Olemme kiinnostuneita siitä, millaisia tuloksia erilaisilla kumppanuus– tai hybridirahoitusmalleilla saadaan aikaan. Lisäävätkö ne asukkaiden osallisuuden kokemusta ja asukaslähtöistä aktiivisuutta?Lopputyö tästä teemasta voisi olla luonteeltaan laadullinen vertaileva tutkimus.Esimerkkejä:THL:n kumppanuusrahoitusmalliJyväskylän Fifty-sixty-joukkorahoitusTuusulan hybridirahoitus
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
28/02/2023
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
Ei / no
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
Kyllä / yes
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
31/12/2024
Opiskelualat / Field of Studies
taloustieteet, muotoilu, kestävyystiede, yhteiskuntatieteet, kaupunkihistoria, kulttuuritutkimus
Organisaatio / Organization
Vantaan kaupunki
Yhteyshenkilö / Contact Person
Mari Lehtoruusu
Sähköposti / Email
mari.lehtoruusu@vantaa.fi
Puhelin / Phone
0406105368