Aihe / Topic

15. Aktiiviset paikallisyhteisöt

Kuvaus / Description
Kaupungin päämääränä on tukea asukkaiden aktiivisuudesta syntyvää paikallista yhteistyötä kaupunkilaisten, virkahenkilöiden ja luottamushenkilöiden välille. Yhteistyön tavoitteena on tuottaa kiinnostusta vaikuttamiseen omaan lähiympäristöön ja kaupunkiin. Olemme tunnistaneet paikallisia aktiivisia toimijoita, mutta olisi tärkeää tarkastella Vantaan kansalaisaktiivien kenttää tarkemmin kokonaisuutena ja mallintaa sen rakenteita. Millaisia aktiivisen kansalaistoiminnan kentän toimijoita Vantaalla on? Keitä he ovat?Olemme myös huomanneet, että joillakin alueilla vaikuttaisi olevan hyvinkin aktiivista kansalaistoimintaa, kun taas toiset alueet näyttäytyvät hiljaisempina. Mikä selittää aktiivisten alueiden aktiivisuutta tai vastaavasti epäaktiivisten alueiden epäaktiivisuutta Vantaalla? Millaiset rakenteet mahdollistavat aktiivisuutta ja toisaalta mitä esteitä aktiivisuuden toteutumiselle on/koetaan olevan?Meitä Vantaalla kiinnostaa löydettyjen kansalaisaktiivien toimintamallit ja -logiikat. Minkälaisia toimintamalleja Vantaalaisilla kansalaisaktivisteilla on? Yhdistelemällä eri painotuksin tässä esiteltyjä kysymyksenasetteluja, tahtoisimme selvittää myös, voidaanko aktiivisten toimijoiden toimintatapoja mallintaa, skaalata, kopioida ja siirtää?Lopputyö näistä aiheista voisi olla luonteeltaan laadullinen tutkimus, joka toteutettaisiin mielellään etnografian ja/tai haastattelujen keinoin. Se voi toisaalta olla myös suunnittelutyö, jonka lopputuloksena on mallinnettu kansalaistoiminnan ja kaupungin suhdetta, sekä paikannettu yhteistyön kehityskohteita. Suunnittelutyön tuloksena voisi olla tällöin esimerkiksi kaupungin käytäntöihin tai prosesseihin liittyvä kehittäminen.
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
28/02/2023
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
Ei / no
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
Kyllä / yes
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
31/12/2024
Opiskelualat / Field of Studies
muotoilu,kaupunkimaantiede, kestävyystiede, yhteiskuntatieteet, kulttuuritutkimus
Organisaatio / Organization
Vantaan kaupunki
Yhteyshenkilö / Contact Person
Mari Lehtoruusu
Sähköposti / Email
mari.lehtoruusu@vantaa.fi
Puhelin / Phone
0406105368