Aihe / Topic
 

10.    Tulevaisuuden tilannehuone

Kuvaus / Description
  Tulevaisuuden tilannehuone on monitieteisen WISE-hankkeen kehittämä työpajamuotoinen harjoitus kunnan päättäjille ja asiantuntijoille. Tilannehuoneessa osallistujat käsittelevät pitkän aikavälin kehityspolkuja akuutissa kriisinhallintatilanteessa. He jakavat keskenään tietoa kunnan kohtaamista viheliäisistä haasteista ja luonnostelevat ekologisen jälleenrakennuksen suunnitelman. Kolmen tunnin ajan osallistujat ylittävät tavanomaiset roolinsa, ajattelevat laajoja kokonaisuuksia ja kehittävät luovia tulevaisuuden suunnitelmia. Ks. https://tilannehuone.wiseproject.fi/Opiskelija voisi ottaa yhteyden muutamaan kuntaan ja auttaa harjoituksen järjestämisessä keväällä tai syksyllä 2023. Harjoituksen aikana osallistujat keskustelevat internet-sovelluksen ohjaamana, ja opiskelija kirjaa keskustelua sovellukseen. Maisterintutkielman aineisto muodostuu pääasiassa näistä kirjauksista ja sitä voi lähestyä monenlaisilla kysymyksillä. Opiskelija voi tutkia esimerkiksi normaalia kokonaisvaltaisempaa päätöksentekoa kuntatasolla. Tutkielman voi kirjoittaa englanniksikin, mutta aineisto on suomeksi.Tutkielmaprojektilla on tukenaan WISE-yhteisö, ja tutkielma kiinnittyy osaksi ajankohtaista tutkimusta. WISE on strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama monitieteinen projekti, joka tutkii ja kehittää luovaa sopeutumista viheliäisiin sosioekologisiin haasteisiin. Ohjaajina voivat toimia hankejohtaja Janne I. Hukkinen (HY) sekä harjoituksen päävastuullinen kehittäjä, KTT Paavo Järvensivu (BIOS).Ota yhteyttä, jos kiinnostuit!
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
  01/03/2023
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
  Ei / no
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
  Kyllä / yes
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
  15/12/2023
Opiskelualat / Field of Studies
  Kestävyystieteet, ympäristötieteet, yhteiskuntatieteet, kaupunkitutkimus
Organisaatio / Organization
  Helsingin yliopisto
Yhteyshenkilö / Contact Person
  Janne I. Hukkinen
Sähköposti / Email
  janne.i.hukkinen@helsinki.fi
Puhelin / Phone
  050 367 1375