Tutkijatohtori

Yu-Shan Tseng 2020-2023

Yu-Shan Tseng tutkii algoritmien vaikutusta osallistumisdemokratiaan, päätöksentekoon ja arjen käytäntöihin. Tutkimuksen fokuksena on miten koneoppiminen tai algoritmit vaikuttavat ihmisten tunteisiin ja toimintaan sekä millaisia laajempia poliittisia vaikutuksia niillä on kansalaisuuden ja kaupunkipolitiikan uusien muotojen luomisessa. Hän on erityisen kiinnostunut tutkimaan tapauksia, joissa käytetään avoimen lähdekoodin algoritmeja, joiden väitetään olevan vaihtoehto voittoon perustuvalle, valtavirran digitaaliselle tekniikalle.

Yu-Shan Tseng käyttää tutkimuksessaan perinteisiä ​​kvalitatiivisia menetelmiä, kuten haastattelua ja osallistavaa havainnointia. Hän on myös kiinnostunut kehittämään uutta kvali-kvantitatiivista menetelmää (“digital flashback”) lisätäkseen ymmärrystä algoritmien vaikutuksista.

Tutkijatohtori-ajanjaksollaan Helsingin yliopistossa hän on tutkinut Helsingin kaupungin Omastadi – osallistavan budjetoinnin alustaa, sekä muita digitaalisen osallistumisen tapoja. Tutkimusten tavoitteena on ymmärtää, kuinka algoritmit ja digitaaliset tekniikat määrittelevät uudelleen demokraattisia käytäntöjä, kaupunkitilaa ja politiikkaa.

Tutkimustulokset ja julkaisut

Tutkimusjulkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Tutkimustiivistelmä: Can algorithms cre­ate fairer and more just prac­tices in urban policy-mak­ing?