Tutkijatohtori

Yu-Shan Tseng

Yu-Shan Tseng tutkii algoritmien vaikutusta osallistumisdemokratiaan, päätöksentekoon ja arjen käytäntöihin. Tutkimuksen fokuksena on miten koneoppiminen tai algoritmit vaikuttavat ihmisten tunteisiin ja toimintaan sekä millaisia laajempia poliittisia vaikutuksia niillä on kansalaisuuden ja kaupunkipolitiikan uusien muotojen luomisessa. Hän on erityisen kiinnostunut tutkimaan tapauksia, joissa käytetään avoimen lähdekoodin algoritmeja, joiden väitetään olevan vaihtoehto voittoon perustuvalle, valtavirran digitaaliselle tekniikalle.

Yu-Shan Tseng käyttää perinteisiä ​​kvalitatiivisia menetelmiä, kuten haastattelua ja osallistavaa havainnointia tutkimuksessaan. Hän on myös kiinnostunut kehittämään uutta kvali-kvantitatiivista  menetelmää (“digital flashback”) lisätäkseen parempaa ymmärrystä algoritmien vaikutuksista.

Tutkijatohtori-ajanjaksollaan Helsingin yliopistossa hän on kiinnostunut tutkimaan esimerkiksi Helsingin kaupungin Omastadi – osallistavan budjetoinnin alustaa sekä muita digitaalisen osallistumisen tapoja. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, kuinka algoritmit ja digitaaliset tekniikat uudelleen määrittelevät demokraattisia käytäntöjä, kaupunkitilaa ja politiikkaa.

Tutkimusjulkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa