Tutkijatohtori

Seona Candy 2019-2022

Australian Melbournesta kotoisin oleva Seona Candy työskenteli vuosina 2019-2022 tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutissa. Hänen tutkimuksensa ja kiinnostuksen kohteensa liittyvät kestävään ruuantuotantoon ja urbaanien systeemien analyysiin sekä poikkitieteelliseen tulevaisuustutkimukseen. Seona Candy käytti tutkimuksessaan kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä, erityisesti skenaariotyöskentelyssä ja mallinnuksessa.

Tutkimusprojektissaan Candy on keskittynyt pääkaupunkiseudun reuna-alueiden kestävän maankäytön kysymyksiin erityisesti ruuan tuotannon, hiilineutraaliuden ja urbaanin resilienssin näkökulmista. Candy teki vuosina 2019-2022 kaupunkien viheralueiden käyttöön ja suunnitteluun liittyvää monialaista tutkimusta. Hänen tutkimuskohteinaan olivat erityisesti viljelypalstat, ja tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa viheralueiden monipuolisista hyödyistä esimerkiksi sosiaalisen kanssakäymisen ja verkostojen tukemisessa. Yhteistyöhankkeessa “Connecting the Plots” yhteistyötahona on ollut erityisesti Vantaan maankäytön suunnittelu.

Tutkimustulokset ja julkaisut

Tutkimusjulkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa