Tutkijatohtori

Seona Candy

Seona Candy työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutissa ja on kotoisin Australian Melbournesta. Hänen tutkimuksensa ja kiinnostuksen kohteensa liittyvät kestävään ruuantuotantoon ja urbaanien systeemien analyysiin sekä poikkitieteelliseen tulevaisuustutkimukseen. Seona Candy käyttää tutkimuksessaan kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä, erityisesti skenaariotyöskentelyssä ja mallinnuksessa.

Nykyisessä tutkimusprojektissaan Candy on keskittynyt pääkaupunkiseudun reuna-alueiden kestävän maankäytön kysymyksiin erityisesti ruuan tuotannon, hiilineutraaliuden ja urbaanin resilienssin näkökulmista. Seona Candy on Suomessa ollessaan työskennellyt tiiviisti yhteistyössä erityisesti Vantaan kaupungin kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueen kanssa.

Tutkimusjulkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa