Tutkijatohtori

Seona Candy

Australian Melbournesta kotoisin oleva Seona Candy työskenteli vuosina 2019-2022 tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutissa. Hänen tutkimuksensa ja kiinnostuksen kohteensa liittyvät kestävään ruuantuotantoon ja urbaanien systeemien analyysiin sekä poikkitieteelliseen tulevaisuustutkimukseen. Seona Candy käytti tutkimuksessaan kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä, erityisesti skenaariotyöskentelyssä ja mallinnuksessa.

Tutkimusprojektissaan Candy on keskittynyt pääkaupunkiseudun reuna-alueiden kestävän maankäytön kysymyksiin erityisesti ruuan tuotannon, hiilineutraaliuden ja urbaanin resilienssin näkökulmista. Seona Candy on Suomessa ollessaan työskennellyt tiiviisti yhteistyössä erityisesti Vantaan kaupungin kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueen kanssa.

Tutkimusjulkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa