Tutkijatohtori

Nilay Kılınç 2020-2023

Nilay Kılınçillä on monitieteellinen tausta, jossa yhdistyvät yhteiskuntatieteet, maantiede ja sosiaaliantropologia. Hän on suorittanut kansainvälisten suhteiden kandidaatintutkinnon Bilgin yliopistossa Turkissa ja maisterin tutkinnon Eurooppa-opinnoista Lundin yliopistossa, Ruotsissa. Kılınç on väitellyt  Surreyn yliopistosta Iso-Britanniasta Immigration and Mobility Studies -koulutusohjelmasta. Hänen väitöskirjansa aiheena oli Saksasta Turkkiin paluumuuttavat siirtolaiset ja paluumuuttajien mahdollisuudet rakentaa parempaa elämää ja identiteettiään kotimaassaan.

Nilay Kılınç on työskennellyt Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian tutkijatohtorina syyskuusta 2020 lähtien “Urban Inequality” -tutkimusteemassa. Hänen tutkimuksensa keskittyy turkkilaisten korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien sosiaalisiin ja ammatillisiin verkostoihin kolmessa pohjoismaisessa pääkaupungissa Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. Nilay Kılınç tutkii myös millaisia asuinalueita turkkilaiset korkeasti koulutetut suosivat ja millaisia ​​haasteita he kohtaavat. Hänen tarkoituksenaan on tutkia, miten näiden kolmen kaupungin tarjoamat diasporatilat eroavat toisistaan ja millaisia erilaisia mahdollisuuksia nämä tilat tarjoavat korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. Tutkimuksen tavoitteena on myös tarkastella mitä kaupunkiorganisaation tasolla voidaan tehdä yhteiskunnallisen vuoropuhelun ja osallisuuden lisäämiseksi.

Tutkimustulokset ja julkaisut

Tutkimustiivistelmä: The Emer­gence of New Tal­ent in Town: Highly-Skilled Mi­grants in Helsinki

Tutkimusjulkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa