Tutkijatohtori

Nilay Kilinç

Nilay Kilinçillä on monitieteellinen tausta, jossa yhdistyvät yhteiskuntatieteet, maantiede ja sosiaaliantropologia. Hän on suorittanut kansainvälisten suhteiden kandidaatintutkinnon Bilgin yliopistossa Turkissa ja maisterin tutkinnon Eurooppa-opinnoista Lundin yliopistossa, Ruotsissa. Kilinç on väitellyt  Surreyn yliopistosta Iso-Britanniasta Immigration and Mobility Studies -koulutusohjelmasta. Hänen väitöskirjansa aiheena oli Saksasta Turkkiin paluumuuttavat siirtolaiset ja paluumuuttajien mahdollisuudet rakentaa parempaa elämää ja identiteettiään kotimaassaan.

Nilay Kilinç on työskennellyt Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian tutkijatohtorina syyskuusta 2020 lähtien “Urban Inequality” -tutkimusteemassa. Hänen tutkimuksensa keskittyy turkkilaisten korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien sosiaalisiin ja ammatillisiin verkostoihin kolmessa pohjoismaisessa pääkaupungissa Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. Nilay Kilinç tutkii myös millaisia asuinalueita turkkilaiset korkeasti koulutetut suosivat ja millaisia ​​haasteita he kohtaavat. Hänen on tarkoitus tutkia, miten näiden kolmen kaupungin tarjoamat diasporatilat eroavat toisistaan ja millaisia erilaisia mahdollisuuksia nämä tilat tarjoavat korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. Tutkimuksen tavoitteena on myös tarkastella mitä kaupunkiorganisaation tasolla voidaan tehdä yhteiskunnallisen vuoropuhelun ja osallisuuden lisäämiseksi.

Tutkimusjulkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa