Tutkijatohtori

Lasse Tarkiainen

Lasse Tarkiainen työskentelee tutkijatohtorina Kaupunkitutkimusinstituutissa. Tarkiainen on väitellyt vuonna 2016 Helsingin yliopistosta sosiologian ja väestötieteen alalta. Hänen tutkimusaiheensa liittyvät terveyden ja kuolleisuuden sosiaalisiin ja alueellisiin määrittäjiin sekä terveyserojen muutoksiin ajassa.

Nykyisessä tutkimustyössään Tarkiainen tarkastelee terveyseroja asuinalueiden välillä sekä asuinalueen sosioekonomisten piirteiden yhteyttä asukkaiden terveyteen ja muihin ominaisuuksiin. Syy-seuraus suhteiden todentaminen ns. aluevaikutusten tutkimisessa on tunnetusti hankalaa, mutta tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa mahdollisia kausaalivaikutuksia suomalaisten väestötasoisten rekisteriaineistojen sekä kvasi-kokeellisten tutkimusasetelmien avulla.

Tutkimusjulkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa