Tutkijatohtori

Haoxuan Sa 2023-2025

Haoxuan Sa on työskennellyt Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian tutkijatohtorina tammikuusta 2023 lähtien ”Migration & housing” teeman parissa. Sa on suorittanut tohtorintutkintonsa Helsingin yliopistossa keväällä 2022. Hänen väitökskirjansa ” Land Transformations, Urbanized Actors, and Collective Values in Urban Villages in China” tarkastelee hallinnollisesti sanktioitua maakiinteistöjen investointibuumia, sen suoria ja epäsuoria seurauksia sekä paikallisia mekanismeja nyky-Kiinassa kaupunkitaloustieteen ja maaomaisuuden omistusoikeuksien viitekehyksessä.

Tämänhetkisessä tutkimuksessaan Sa keskittyy maahanmuuttajien ja kaupunkiasumisen monimuotoisuuden kysymyksiin pääkaupunkiseudulla Covid-19 pandemian alusta alkaen. Hän käyttää niin kvantitatiivisia kuin kvalitatiivisia menetelmiä analysoidessaan eri maahanmuuttajaryhmien asumisen kokemuksia, asumispäätöksiä ja asumispolkuja pääkaupunkiseudulla.

Tutkimustulokset ja julkaisut

Tutkimustiivistelmä: Immigrants’ housing career, reality and perceptions

Tutkimusjulkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa