Tutkijatohtori

Elif Erdogan Öztekin 2023-2025

Elif Erdoğan Öztekin on tutkijatohtori, joka työskentelee Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella.  Elifin tausta on arkkitehtuurissa ja muotoilussa, ja hänen asiantuntemuksensa on erityisesti kestävään kehitykseen tähtäävän suunnittelun alalla.

Väitöstutkimuksessaan hän tarkasteli muotoilun menetelmiä kestävän kehityksen siirtymävaiheiden ja yhteiskunnallisten muutosprosessien johtamisessa tutkimalla miten muotoilukäytännöt helpottavat oppimista. Hän teki eri puolilla Eurooppaa kenttätutkimusta useissa kohteissa, joissa suunniteltiin, rakennettiin ja hallinnoitiin asuinalueiden muutosta kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Nykyisessä tutkimushankkeessaan hän keskittyy osallistavan kaupunkisuunnittelun ja kestävyysmurroksen siirtymävaiheen käytäntöihin. Hän hyödyntää poikkitieteellistä tutkimusotetta ja toimintatutkimusmenetelmiä sekä kokeellista lähestymistapaa pyrkiessään kehittämään työmenetelmiä kaupunkeja varten. Samalla hän tekee tiivistä yhteistyötä kaupunkien, kaupunkitoimijoiden ja paikallisyhteisöjen kanssa tiedon yhteistuotannossa.

Tutkimustulokset ja julkaisut

Tutkimusjulkaisut Aalto-yliopiston tutkimusportaalissa