Tutkijatohtori

Cristina Bratu

Cristina Bratu on tehnyt vuosina 2019-2022 tutkimusta asuntorakentamisen vaikutuksista muuttoketjuihin ja asuntokannan sääntelyn poistamisen vakutuksista asuntomarkkinoihin. Hän on kiinnostunut lisäksi siitä, miten maahanmuutto vaikuttaa työ- ja asuntomarkkinoihin ja tutki näitä kysymyksiä empiirisesti sekä kantaväestön että maahanmuuttajien näkökulmista.

Cristinan tutkimusaiheita olivat muun muassa:

  • Asuntorakentamisen vaikutukset muuttoketjuihin
  • Asuntokannan sääntelyn poistamisen vaikutukset asuntomarkkinoihin
  • maahanmuuton vaikutukset työmarkkinoihin ja asuntomarkkinoihin
  • epätasa-arvoisuuden kehittyminen pitkällä aikavälillä kantaväestön ja maahanmuuttajaryhmien välille
  • työ- ja asuntomarkkinoiden institutionaalisten rakenteiden merkitys maahanmuuttaja- ja kantaväestön välisen epätasa-arvoisuuden vahvistamisessa tai lievittämisessä
  • maahanmuuttajien ja kantaväestön sukupolvien välinen liikkuvuus (tulo- ja koulutustaso)
  • maahanmuuton aikaisen iän vaikutus asumisen hallintamuotoihin aikuisuudessa
  • maahanmuuttajanaisten työmarkkinakokemukset

Tutkimusjulkaisut Aalto yliopiston tutkimusportaalissa

Blogi