Tutkijatohtori

Cristina Bratu 2019-2022

Cristina Bratu teki vuosina 2019-2022 tutkimusta asuntorakentamisen vaikutuksista muuttoketjuihin ja asuntokannan sääntelyn poistamisen vakutuksista asuntomarkkinoihin. Yhteistyötahoina olivat erityisesti Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien asumisen yksiköt.

Cristina on ollut kiinnostunut lisäksi siitä, miten maahanmuutto vaikuttaa työ- ja asuntomarkkinoihin ja tutki näitä kysymyksiä empiirisesti sekä kantaväestön että maahanmuuttajien näkökulmista.

Cristinan tutkimusaiheita olivat muun muassa:

  • Asuntorakentamisen vaikutukset muuttoketjuihin
  • Asuntokannan sääntelyn poistamisen vaikutukset asuntomarkkinoihin
  • Maahanmuuton vaikutukset työmarkkinoihin ja asuntomarkkinoihin
  • Epätasa-arvoisuuden kehittyminen pitkällä aikavälillä kantaväestön ja maahanmuuttajaryhmien välille
  • Työ- ja asuntomarkkinoiden institutionaalisten rakenteiden merkitys maahanmuuttaja- ja kantaväestön välisen epätasa-arvoisuuden vahvistamisessa tai lievittämisessä
  • Maahanmuuttajien ja kantaväestön sukupolvien välinen liikkuvuus (tulo- ja koulutustaso)
  • Maahanmuuton aikaisen iän vaikutus asumisen hallintamuotoihin aikuisuudessa
  • Maahanmuuttajanaisten työmarkkinakokemukset

Tutkimustulokset ja julkaisut

Tutkimustiivistelmä: The ef­fects of in­creas­ing hous­ing sup­ply through mar­ket-rate con­struc­tion

Tutkimustiivistelmä: City-wide ef­fects of new hous­ing sup­ply: evid­ence from mov­ing chains

Tutkimusjulkaisut Aalto yliopiston tutkimusportaalissa

Blogi