Tutkijatohtori

Cristina Bratu

Cristina Bratu on taloustieteilijä ja hänen tutkimuksensa keskittyy ensisijaisesti maahanmuuttoon liittyviin kysymyksiin. Hän on kiinnostunut siitä, miten maahanmuutto vaikuttaa työ- ja asuntomarkkinoihin ja tutkii näitä kysymyksiä empiirisesti sekä kantaväestön että maahanmuuttajien näkökulmista.

Cristinan tutkimusaiheita ovat muun muassa:

  • maahanmuuton vaikutukset työmarkkinoihin ja asuntomarkkinoihin
  • epätasa-arvoisuuden kehittyminen pitkällä aikavälillä kantaväestön ja maahanmuuttajaryhmien välille
  • työ- ja asuntomarkkinoiden institutionaalisten rakenteiden merkitys maahanmuuttaja- ja kantaväestön välisen epätasa-arvoisuuden vahvistamisessa tai lievittämisessä
  • maahanmuuttajien ja kantaväestön sukupolvien välinen liikkuvuus (tulo- ja koulutustaso)
  • maahanmuuton aikaisen iän vaikutus asumisen hallintamuotoihin aikuisuudessa
  • maahanmuuttajanaisten työmarkkinakokemukset

Tutkimusjulkaisut Aalto yliopiston tutkimusportaalissa

Blogi