Tutkijatohtori

Basile Finand 2023-2025

Basile Finand on evoluutioekologian tutkijatohtori, joka on kiinnostunut siitä, miten lajit sopeutuvat nykyisiin ympäristömuutoksiin. Tutkimuksessaan hän soveltaa integroivaa lähestymistapaa, jossa hän käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä kuten mallintamista, kokeita ja kenttätyötä eri mittakaavoissa tutkimuskysymyksiinsä vastaamiseksi.

Sorbonnen yliopistossa (Pariisi, Ranska) vuosina 2019-2023 tekemässään väitöskirjatutkimuksessa hän tutki lajien levittäytymisen ja yhteisön rakenteen kehittymistä vasteena elinympäristön pirstoutumiselle käyttäen muurahaisia tutkimusmallina Pariisin lähellä sijaitsevissa puistoissa ja metsissä.

Basile Finand liittyi kaupunkitutkimusinstituutti Urbariaan ja kaupunkiekosysteemien tutkimusryhmään (Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta) vuonna 2023 jatkaakseen elinympäristöjen pirstoutumisen tutkimista keskittyen erityisesti sen historiaan. Tavoitteena on ymmärtää, miten maiseman aiempi rakenne vaikuttaa nykyisiin kovakuoriaisyhteisöihin Helsingin kaupunkimetsissä.

Tutkimustulokset ja julkaisut

Tutkimusjulkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Koppakuoriaisia ja kenttätutkimusta – elinympäristöjen pirstoutuminen voi vaikuttaa lajeihin vuosikymmenten viiveellä