Tutkijatohtori

Anna Zhelnina

Anna Zhelnina on suorittanut tohtorin tutkinnon City University of New Yorkissa pääaineenaan sosiologia. Hänen tutkimuskohteitaan ovat muun muassa kaupunkilaisten osallistuminen ja mekanismit, joita kaupunkien poliittiset toimijat hyödyntävät edistääkseen visioitaan kaupunkien tulevaisuudesta.

Hänen väitöskirjansa “Engaging Neighbors: Housing Strategies and Political Mobilization in Moscow’s Renovation,” tarkastelee Moskovan laajamittaisen kaupunkikehitysprojektin käynnistämää poliittista kehitystä ja keskustelua, kilpailevia visioita “hyvästä kaupungista” sekä tapoja saavuttaa yksityistä ja yhteistä hyvää, kun ne aiheuttavat ristiriitoja.

Anna Zhelnina on työskennellyt Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti Urabarian tutkijatohtorina syyskuusta 2020 lähtien “Urban utopias, citizenship & alternatives” -teeman parissa. Tutkimuskautensa aikana hän aikoo keskittyä tarkastelemaan ja kehittämään tutkimusmenetelmiä, jotka ottavat huomioon kaupunkipoliittisten suhteiden monimutkaisuuden sekä erityisesti tunteiden ja mikrovaikutusten merkityksen, joka usein jää perinteisen kaupunkitutkimuksen ulkopuolelle. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluu myös se, miten kaupunkidynamiikassa huomioidaan tasapuolisesti kaikkia toimijoita, ruohonjuuritason toimijoita, järjestöjä, liike-elämän toimijoita sekä vallankäyttäjiä.

Anna Zhelninan blogi