Aihe / Topic

Postmoderni Espoo. Rakentaminen Espoossa 1980–1990-luvuilla

Kuvaus / Description
Postmoderniksi kutsutun kansainvälisen ilmiön tutkiminen Espoon kaupungin kontekstissa. Tutkimus voi olla peruskartoitus tuon ajan arkkitehtuurista ja sen esiintymisestä Espoossa tai tarttua esimerkiksi tiettyihin rakennustyyppeihin, kuten koulut ja päiväkodit tai asuinrakennukset, tai yksittäisiin alueisiin tai rakennuksiin. Opinnäytteen tekijän opiskelualasta riippuen aihetta voi lähestyä monista eri näkökulmista esimerkiksi suunnittelija- tai asukaslähtöisesti. Opinnäytteessä voi hyödyntää monenlaisia aineistoja. Teoreettista aineistoa aiheesta tarjoaa niin kotimainen kuin kansainvälinen lähdekirjallisuus. KAMU Espoon kaupunginmuseolla on primaaria arkistoaineistoa, kuten valokuvia. Varteenotettava mahdollisuus on pohtia aihetta myös kulttuuriympäristön arvottamisen ja vaalimisen sekä säilyttämisen näkökulmasta. Opinnäytetyötä voi hyödyntää KAMU Espoon kaupunginmuseon suunnitteilla olevaan Postmoderni-inventointi -hankkeeseen. Sen yhtenä tavoitteena on ottaa myös asukkaat projektiin mukaan. Tutkimuksessa voidaan siten kerätä ja hyödyntää asukkaiden haastatteluita. Museon henkilökunta auttaa ja ohjaa opinnäytetyön ideoinnissa, aineiston rajauksessa ja ohjauksessa.
Työn voi aloittaa jo keväällä 2024 tai syyslukukaudella 2024.
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
02/09/2024
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
Ei / no
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
Kyllä / yes
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
28/02/2025
Opiskelualat / Field of Studies
arkkitehtuurin historia, rakennettu ympäristö, yhteiskuntatieteet, kaupunkihistoria, kulttuurien tutkimus, taidehistoria
Organisaatio / Organization
KAMU Espoon kaupunginmuseo
Yhteyshenkilö / Contact Person
Susanna Aaltonen
Sähköposti / Email
susanna.aaltonen@espoo.fi
Puhelin / Phone
+ 358 40 6343820