Aihe / Topic

Mitä espoolaisuus tarkoittaa?

Kuvaus / Description
  Millaisia keinoja on määritellä kaupunkilaisuutta ja erityisesti espoolaisuutta. Mistä syntyy tietyn paikan identiteetti ja paikkaan kuulumisen tunne. Tutkimus voi käsitellä esimerkiksi identiteetin rakentumista espoolaisten paikannimien tai slangin avulla. Opiskelualasta riippuen tutkimuksen aineistona voidaan hyödyntää KAMU Espoon kaupunginmuseon ja mahdollisesti myös Espoon Kaupunginarkiston aineistoja. Opinnäytteessä voi kerätä myös kokonaan uutta primaariaineistoa esimerkiksi haastattelemalla asukkaita. Opinnäytetyötä voidaan hyödyntää KAMU Espoon kaupunginmuseon näyttely- ja/tai tutkimusprojekteissa. Museon henkilökunta auttaa ja ohjaa opinnäytetyön ideoinnissa, aineiston rajauksessa ja ohjauksessa.
Työn voi aloittaa jo keväällä 2024 tai syyslukukaudella 2024.
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
  01/03/2024
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
  Ei / no
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
  Kyllä / yes
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
  29/02/2024
Opiskelualat / Field of Studies
  arkkitehtuurin historia, rakennettu ympäristö, yhteiskuntatieteet, kaupunkihistoria, kulttuurien tutkimus, kielentutkimus, etnografia
Organisaatio / Organization
  KAMU Espoon kaupunginmuseo
Yhteyshenkilö / Contact Person
  Susanna Aaltonen
Sähköposti / Email
  susanna.aaltonen@espoo.fi
Puhelin / Phone
  +358 40 6343820