Annina Ala-Outinen
Koordinaattori
Kaupunkiakatemia
annina.alaoutinen [at] hel.fi
Tel. +358 40 1953061

Ida Björkbacka
Erityissuunnittelia/Helsingin kaupunki
ida.bjorkbacka [at] hel.fi

Tommy Lindgren
Yliopistonlehtori, Aalto-yliopisto
tommy.lindgren [at] aalto.fi

Twitter: @kaupunkia
Instagram: kaupunkiakatemia
Facebook: https://www.facebook.com/kaupunkia