Mikä Kaupunkiakatemia?

Kaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kumppanuus ja yhteistyömuoto, jossa edistetään kaupunkisuunnittelun, kaupunkikehittämisen ja kaupunkitutkimuksen ja opetuksen vuorovaikutusta sekä tuetaan poikkitieteellisten tutkimus- ja kehityshankkeiden käynnistymistä.

Kaupunkiakatemian visiona on luoda yhteistyöllä parempaa, kestävämpää ja vetovoimaisempaa kaupunkia. Kaupunkiakatemia osallistaa ja innostaa yliopistojen tutkijoita, opiskelijoita sekä muita toimijoita tutkimuksen ja käytännön tiedon yhdistämiseen ja tukee tutkimustiedon käyttöä ja sovellettavuutta kaupunkien kehittämisessä.

Tiedon yhteistuotannolla (co-production of knowledge) tuotetaan uudenlaista ja ajankohtaista ymmärrystä kaupungin haasteiden ratkaisemiksesi. Kaupunkiakatemian toiminnan tarkoituksena on kehittää yhdessä oppimista ja vuorovaikutusta, jonka kautta tutkijat ja opiskelijat oppivat ymmärtämään kaupungin toimintaa ja kaupungin työntekijät oppivat hyödyntämään yliopistojen tutkimusosaamista paremmin.

KAUPUNKIAKATEMIAN TAVOITTEET:

  • Vahvistaa yliopistojen ja kaupunkien välistä vuorovaikutusta kestävän kaupunkikehityksen toteuttamisessa
  • Lisätä tutkijoiden ja opiskelijoiden ja kaupungin työntekijöiden yhteistä oppimista
  • Tukea vaikuttavan tutkimusyhteistyön toteuttamista

KAUPUNKIAKATEMIAN TOIMINTA KOOSTUU:

  • koulutusohjelmayhteistyöstä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteisessä monitieteisesä maisteriohjelmassa Master’s Programme in Urban Studies & Planning
  • uusien hankkeiden yhteisvalmistelusta ja tutkimustiedon levittämisestä tutkimushankkeiden edistämiseksi
  • tapahtumista ja tilaisuuksista, jotka liittyvät kaupungin kehittämisen teemoihin ja ajankohtaiseen kaupunkitutkimukseen
  • eri organisaatioissa työskentelevien ihmisten yhteen tuomisesta yhteisten intressien pohjalta

Lue lisää Kaupunkiakatemian tutkimustoiminnasta kumppaniyliopistojen sivuilta:

Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti URBARIA

Aalto-yliopiston LIVING+ platform

KAUPUNKIAKATEMIA_toimintakertomus_2016

KAUPUNKIAKATEMIA 2020

Skip to toolbar