Mikä Kaupunkiakatemia?

KAUPUNKIAKATEMIAN TAVOITTEET

  • Vahvistaa yliopistojen ja kaupunkien välistä vuorovaikutusta kestävän kaupunkikehityksen toteuttamisessa
  • Lisätä tutkijoiden ja opiskelijoiden ja kaupungin työntekijöiden yhteistä oppimista
  • Tukea vaikuttavan tutkimusyhteistyön toteuttamista

KAUPUNKIAKATEMIAN TOIMINTA KOOSTUU

  • koulutusohjelmayhteistyöstä: Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen monitieinen maisteriohjelma Master’s Programme in Urban Studies & Planning
  • tutkimushankkeiden edistämisestä: uusien hankkeiden yhteisvalmistelu ja tutkimustiedon levittäminen
  • tapahtumista ja tilaisuuksista, jotka liittyvät kaupungin kehittämisen teemoihin ja ajankohtaiseen kaupunkitutkimukseen
  • eri organisaatioissa työskentelevien ihmisten yhteen tuomisesta yhteisten intressien pohjalta

Lue lisää Kaupunkiakatemian tutkimustoiminnasta kumppaniyliopistojen sivuilta:

Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti URBARIA

Aalto-yliopiston LIVING+ platform

 

KAUPUNKIAKATEMIA 2019

Skip to toolbar