Aihe / Topic
 

Friisilän koulun tontin käyttömahdollisuudet

Kuvaus / Description
  Friisilän koulu sijaitsee Espoossa, osoitteessa Holmanniitynkuja 10. Rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas koulurakennus on valmistunut vuonna 1959 arkkitehti Jorma Järven suunnittelemana. Koulu on suunniteltu samanaikaisesti Tapiolan koulun ja lukion kanssa ja molemmissa kouluissa on käytetty kuusikulmaisia tiloja. Tehtävänä on tutkia koulurakennuksen laajennusmahdollisuuksia useamman luokkasarjan alakouluksi.
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
  01/03/2024
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
  Ei / no
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
  Kyllä / yes
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
  31/12/2024
Opiskelualat / Field of Studies
  Arkkitehtuuri/rakennushistoria, kaupunkisuunnittelu, rakennussuunittelu
Organisaatio / Organization
  Espoon kaupunkisuunnittelukeskus asemakaavayksikkö
Yhteyshenkilö / Contact Person
  Sirpa Sivonen-Rauramo
Sähköposti / Email
  sirpa.sivonen@espoo.fi
Puhelin / Phone
  050 347 5494