urbanacademyTutkimus

Huippututkijoiden suositukset kaupunkien ilmastotekojen edistämiseksi

13 joulukuun 2022

Kaupungit tarvitsevat käyttöönsä uutta tietoa ja ratkaisuja ilmastotavoitteidensa saavuttamiseksi. Osana tämän tavoitteen tukemista, Kaupunkiakatemia haastatteli yhdeksää huippututkijaa Aalto-yliopistosta ja Helsingin yliopistosta välittääkseen heidän ajankohtaiset tietonsa kaupunkien käytettäväksi. Tutkijoiden haastattelut ovat nyt koottuna tiiviisiin tutkimusvideoihin, joissa käsitellään kaupunkien ilmastotekoja kolmen teemakokonaisuuden kautta: rakennettu ympäristö, viheralueet ja liikenne.

Rakennetun ympäristön rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

 

Ensimmäisessä videossa keskitytään kaupungin rakennettuun ympäristöön. Millaisella kaupunkirakentamisella voimme edesauttaa ilmastonmuutoksen ehkäisyä ja siihen sopeutumista?  Voiko rakennettu kaupunkiympäristö voi olla hiilineutraali?

Näihin kysymyksiin vastaavat:

Professori Seppo Junnila, Rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto

Professori Anne Toppinen,Metsätieteiden osasto, Helsingin yliopisto

Professori Matti Kuittinen, Arkkitehtuurin laitos, Aalto-yliopisto

 

Kaupunkivihreän rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

 

Tässä videossa keskitytään kaupunkien viheralueisiin kolmen huippututkijan voimin. Miten kaupunkiluonnon avulla voidaan tukea hiilivaraston ja hiilinielujen säilymistä ja kasvattamista? Miten kaupungit voivat viheralueiden suunnittelulla ja hoidolla tukea ilmastonmuutokseen sopeutumista?

Näihin kysymyksiin vastaavat:

Professori Leena Järvi, Ilmakehätieteiden keskus, Helsingin yliopisto

Professori Ranja Hautamäki, Arkkitehtuurin laitos, Aalto-yliopisto,

Professori Christopher Raymond, Kestävyystieteiden instituutti (HELSUS), Helsingin yliopisto

 

Liikkumisen ja liikenteen rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

 

Tuoreimmassa videossamme käsitellään ilmastokestävän liikkumisen ja liikenteen ratkaisuja. Millaisella liikkumisen ja liikenteen suunnittelulla tuetaan ilmastonmuutoksen ehkäisyä ja siihen sopeutumista? Liittyykö ilmastokestävään kaupunkiliikkumiseen joitain yleisiä vääriä oletuksia?

Näihin kysymyksiin vastaavat:

Professori Miloš Mladenović, Rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto

Professori Tuuli Toivonen, Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto

Apulaisprofessori Claudio Roncoli, Rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto

 

Katso myös tallenteet teemavuoden webinaareista

Kaupunkiakatemian toimintaa ohjaava vuositeema vuonna 2022 on ilmastotekojen kaupunki. Teema on näkynyt myös aamukahviseminaariemme aiheissa. Alta pääset katsomaan tallenteet tämän vuoden neljästä tutkimuswebinaarista.

Vähähiilinen kaupunki – ilmastoviisas elinpiiri ja suunnittelujärjestelmä 16.2.2022

Liiketoimintaa ilmastoinnovaatioista 23.3.2022

Kaupunki energiamurroksessa 12.10.2022

Ilmastoteot kasvatuksessa 23.11.2022

 

#IlmastotekojenKaupunki

#KaupunkiAkatemia2022