urbanacademyTutkimus

Tutkimusnäkökulmia kuntien ja yritysten välisestä ilmastoyhteistyöstä

8 elokuun 2022

Kuntien ja yritysten välisen yhteistyön avulla voidaan edesauttaa strategisten ilmastotavoitteiden saavuttamista. Kaupunkiakatemian maaliskuun aamukahvitilaisuudessa keskusteltiin ilmastoinnovaatioista liiketoiminnan tukena.

Kiertotalous edellyttää uusia normeja

Aamukahvien ensimmäinen puheenvuoro kuultiin tutkijatohtori Angelina Korsunovalta Helsingin yliopistosta. Teknologiset ja liiketoiminnalliset näkökulmat ovat olleet yleisiä kiertotalouden rakentamisesta puhuttaessa. Angelina huomautti, että näiden näkökulmien lisäksi on tärkeää huomioida tavallisten kansalaisten osallistumista kiertotalouden toteuttamiseen jokapäiväisessä elämässään. Hän keskittyi erityisesti siihen, millä tavoilla kaupungit, kunnat ja yritykset voivat tukea ja kiihdyttää siirtymistä kiertotalouteen kansalaisten osallistumisen mahdollisuuksia parantamalla.

Keskeinen haaste kiertotalouden toteuttamisessa kansalaisen jokapäiväisessä elämässä on sen vaivalloisuus. Vaikka kansalainen suhtautuisikin lähtökohtaisesti myönteisesti ympäristöystävälliseen elämiseen, ovat kiertotalouteen perustuvat palvelut ja tuotteet edelleen vaikeammin saavutettavissa kuin lineaariset vaihtoehdot. Näin ollen kiertotalouden toteuttaminen omassa arjessa edellyttää sellaista henkilökohtaista panosta, joka helposti muodostuu esteeksi valinnan tekemiselle. Kiertotalouteen perustuvien valintojen saavutettavuuden parantamisen lisäksi tarvitaan kuitenkin myös normien ja asenteiden muuttamiseen tähtäävää toimintaa. Tämä on mahdollista esimerkiksi positiivisten kokemuksien ja innostavan viestinnän avulla.

Innovatiivisuudelle sijaa julkishankinnoissa

VTT:n erikoistutkija Matti Pihlajamaa puhui julkisten hankintojen merkittävästä roolista markkinoiden muodostumisen vauhdittamisessa ilmastoinnovaatioille. Uusilla innovatiivisilla tuotteilla ja ratkaisuilla on usein haasteita tuotteiden kaupallistamisvaiheessa, jossa uudelle tuotteelle haetaan markkinoita. Tässä nivelvaiheessa on kaupungeilla ja kunnilla mahdollisuus omalla hankintatoiminnallaan ottaa se rooli, jolla markkinoita uusille ilmastoinnovaatioille luodaan. Kunnilla on myös suuri tarve uusille kestäville ratkaisuille, jotta usein kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin voitaisiin päästä.

Markkinoiden luominen uusille ilmastoystävällisille ratkaisuille kuntien hankintojen avulla edellyttää ennen kaikkea vuorovaikutuksen lisäämistä kuntien ja yrityskentän välille. Edelleen elää sitkeässä virheellinen myytti siitä, ettei yritysten kanssa saisi käydä vuoropuhelua kuntien tarpeista ennen hankintaprosessin vireilläoloa. Vuoropuhelu on kuitenkin edellytys ymmärryksen kehittymiselle siitä, minkälaisia tarpeita kunnilla on nyt ja tulevaisuudessa, sekä siitä minkälaista ratkaisukapasiteettia yrityskentältä saattaa löytyä tarpeiden ratkaisemiseen. Uusien ratkaisujen käyttöönotto voi olla asteittaista, edeten tunnustelusta pienen mittakaavan kokeiluihin ja lopulta ratkaisun laajaan käyttöönottoon. Tällaisten uusien kuntien ja kaupunkien tukemien markkinoiden kautta ilmastoinnovaatiot voivat skaalautua lopulta merkittäväksi liiketoiminnaksi.

Ilmastoinnovatiivinen Carbonlink Oy

Viimeisen puheenvuoron piti Carbonlink Oy:n toimitusjohtaja Merli Juustila. Carbonlink on hyvä esimerkki ilmastoinnovaatiosta, joka on jalostunut lupaavaksi liiketoimintapilotiksi. Carbonlink tarjoaa hiililaskentaa organisaatioiden kestävyyden tukemiseksi. Yritys on perustettu Helsingin yliopiston tutkijoiden toimesta vahvalla vaikuttavuuteen pyrkivällä tavoitteella.

Organisaatioiden hiilijalanjäljen pienentämisen tärkeä lähtökohta on ymmärrys nykyisen toiminnan hiilijalanjäljen muodostumisesta. Organisaation hiilijalanjälki voidaan laskea organisaatioiden oman, jo olemassa olevan laskudatan perusteella. Laskujen kautta on jäljitettävissä suurin osa siitä hiilestä, jota organisaation toiminta tuottaa. Automatisoitu hiilijalanjälkilaskenta on mahdollista ottaa osaksi jokapäiväistä toimintaa, jolloin valintojen hiilijalanjälkivaikutukset tulevat näkyviksi läpi organisaation.

Kestävyyden edistäminen on yhteistoimintaa

Puheenvuorojen päätteeksi käytiin hyvää keskustelua aiheiden innoittamana. Kaupungeilla ja kunnilla on merkittäviä mahdollisuuksia kehittää kestävämpää toimintaa yhteistoiminnassa yritysten kanssa. Uusien markkinoiden luominen, kansalaisten mukaan saaminen ja uusien ilmastoinnovaatioiden käyttöönotto ovat esimerkkejä tärkeistä, tehokkaista ja realistisista keinoista kuntien ja kaupunkien kestävyyden kehittämiseksi.

 

Aamukahvitapahtuma toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupunkien toteuttaman “Elinkeinoelämän ja kunnan välinen ilmastoyhteistyö” -hankkeen kanssa.

 

 

Kuva: Shoot Hayley / Helsinki marketing