urbanacademyUutiset

Teemavuosi 2022: Ilmastotekojen kaupunki

13 helmikuun 2022

Vuonna 2022 Kaupunkiakatemian toiminnan vuositeemana on Ilmastotekojen kaupunki. Vuositeemat ovat kaupunkien kehityksen ja tulevaisuuden kannalta merkittäviä ajankohtaisia haasteita, joiden ratkaisemisen tukemiseksi Kaupunkiakatemia tarjoaa tuoretta tutkimustietoa ja vuoropuhelua. Kaupunkiakatemian vuositeema ohjaa tapahtumien, yhteistyön ja viestinnän painopistettä.

 

Ilmastoteot ovat toimia ja ratkaisuja, joiden tarkoituksena on ehkäistä ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia kaupungissa. 

 

Kaupungeilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä  ja sen seurauksiin varautumisessa. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen tärkeys on tunnistettu kaupungeissa, ja kaikki Kaupunkiakatemian kumppanikaupungit tavoittelevat hiilineutraaliutta viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Tarve tehokkaille ilmastoteoille on suuri ja tietoon perustuva ilmastotekojen johtaminen vaatii tuekseen korkeatasoista tutkimusta.

 

Kaupunkiakatemia pyrkii vuonna 2022 edistämään Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja kumppanikaupunkien välistä yhteistyötä erityisesti ilmastotekojen kysymyksissä. Kaupunkiakatemia toteuttaa tavoitettaan mm. tiedesparrausten ja tapahtumien avulla yhdessä kaupunkien, yliopistojen, sekä muiden toimijoiden kanssa.

 

Ilmastotekojen tehokas toteuttaminen kaupungeissa edellyttää laaja-alaista ymmärrystä ja sektoreita ylittävää vuoropuhelua. Kaupungit voivat toteuttaa ilmastotekoja kaikilla toiminnan osa-alueillaan, aina hankinnoista liikenteeseen ja viheraluesuunnitteluun.

 

Kaupunkiakatemian tilaisuuksissa tuodaan yhteen kaupunkien tutkimus ja kehittäminen. Tilaisuuksissa tullaan vuoden aikana käsittelemään ilmastotekoja mm. seuraavissa teemoissa:

 

  • Uudet ratkaisut ja työkalut
  • Kaupunkivihreä ja hiilinielujen kasvattaminen
  • Kaupunkirakentaminen
  • Liikenne- ja energia

 

Jos sinulla on idea yhteistyömahdollisuudesta Kaupunkiakatemian kanssa vuositeemaamme liittyen, niin ota rohkeasti yhteyttä. Uudet yhteistyöaloitteet ovat aina tervetulleita!

 

Kaupunkiakatemian kumppaniorganisaatioissa tehdään monipuolisesti tutkimusta ja töitä ilmastotekojen puolesta. Tutustu alta esimerkkeihin kaupungeissa ja korkeakouluissa tehtävään toimintaan:

Kaupungit:

Helsinki:

Helsingin ilmastotavoitteet ja seuranta 

Ilmastokumppanit

Fiksu kaupunki

 

Espoo:

Espoon ilmastotavoitteet

Kestävä Espoo

 

Vantaa:

Hiilineutraali Vantaa 2030

Resurssiviisauden tiekartta

 

Yliopistot:

Helsingin yliopisto:

Kestävyystieteen instituutti HELSUS

Monitieteistä kestävystieteen tutkimusta ja koulutusta

Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria 

Akateeminen kaupunki- ja aluetutkimukseen keskittynyt monitieteinen yksikkö

HELSUS & Urbaria – Sustainable Cities

Research collaboration for sustainable urban future

 

Aalto-yliopisto:

Aalto Sustainability

Yhteistyö eri tieteenalojen välillä kestävän kehityksen edistämiseksi osana opetusta, kampuskehitystä ja muuta Aalto-yliopiston toimintaa

 

Ilmastonmuutoksen ehkäisyä tai kaupunkien kestävyyttä käsitteleviä monitieteisiä tutkimusryhmiä tai hankkeita Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa:

Nature-Based Solutions

Multi-pronged environmental research on microbial ecological solutions, soil remediation and living environment

Smartland

Maankäyttöpolitiikalla kestävää kaupunkisuunnittelua

Co-Carbon

Kaupunkivihreän mahdollisuudet hiilensidonnassa

Decarbon-Home

Asukaskeskeiset ratkaisut lähiöiden ja maaseudun ilmastoviisaaseen asumiseen

ORSI

Kohti kestävää hyvinvointivaltiota

CarboCity

Hiilidioksidin sitoutuminen kaupunkien viheralueisiin ja maaperään

Sustainability in Business

Research on innovative business models and transition paths that enhance sustainable development

NODUS

Transdisciplinary design research for sustainable futures

CouSCOUS

Ilmanlaatu, lämpömukavuus ja näiden aiheuttamat terveysvaikutukset kaupungeissa

Fifth Dimension

Vegetated roofs and walls in urban areas

Human-Nature Transformations

Trans­form­ing hu­man-nature re­la­tion­ships for a just, healthy and sustainable fu­ture

SMARTer Greener Cities

Smart and liveable cities through nature-based solutions

ENVISION

Management of protected areas for biodiversity and human well-being

VIVA-PLAN

Inclusive planning processes for revitalising in-between spaces in residential housing areas for nature conservation, social inclusion and human well-being

EE-TRANS

Kestävät ruoka- ja energiajärjestelmät

 

Monitieteinen opetus:

Master’s Programme in Environmental Change and Global Sustainability

Master’s Programme in Urban Studies and Planning

Creative Sustainability Master’s Programme

Master’s Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering

Muut linkit:

Sustainability Science Days

Kaupunkitutkimuksen päivät: Kestävä kaupunki

Carbonlink

 

Vuonna 2021 Kaupunkiakatemian vuositeemana oli Eriytyvä kaupunki. Eriytymiskehitystä, sen mekanismeja, vaikutuksia ja hallitsemisen keinoja käsiteltiin monipuolisesti tapahtumien ja viestinnän avulla. Viime teemavuoden satoon voit tutustua täältä löytyvien tallenteiden avulla.

 

#ilmastotekojenkaupunki #kaupunkiakatemia2022