Teema

Kaupunkiakatemian vuositeema

14 tammikuun 2023

Tutkimuksesta tietoa ja työkaluja kaupunkien viisaaseen digitalisaatioon

Vuonna 2023 Kaupunkiakatemian toiminnan vuositeemana on digitaalinen kaupunki. Vuositeemat ovat kaupunkien kehityksen ja tulevaisuuden kannalta merkittäviä ajankohtaisia haasteita, joiden ratkaisemisen tukemiseksi Kaupunkiakatemia tarjoaa tuoretta tutkimustietoa ja vuoropuhelua. Kaupunkiakatemian vuositeema ohjaa tapahtumien, yhteistyön ja viestinnän painopistettä. 

 

Digitalisaatiolla on merkittävä rooli kaupunkien toiminnalle nyt ja tulevaisuudessa

Uusilla digitaalisilla ratkaisuilla toivotaan parannuksia esimerkiksi palveluihin, liikenteeseen ja tiedolla johtamiseen. Tarve tehokkaalle digitalisaation johtamiselle on suuri ja tietoon perustuva päätöksenteko vaatii tuekseen korkeatasoista tutkimusta.

Digitalisaatio viittaa ilmiöön, jossa asioista tulee osittain tai kokonaan digitaalisia tai ne saavat digitaalisia ominaisuuksia. Se liitetään usein sellaisiin kehityskulkuihin, kuten ICT-, pilvi- ja älyteknologiat, internet ja esineiden internet, tekoäly, massadata, automatisaatio, paikannus- ja valvontateknologiat, sekä sosiaalinen media ja muut digitaaliset palvelut ja alustat.

Nämä kehityskulut luonnollisesti tuovat uusia mahdollisuuksia ja potentiaalisia hyötyjä, mutta myös uudenlaisia riskejä ja haasteita kaupungeille. Digitalisaatio on koko yhteiskuntaa läpileikkaava ilmiö, jossa yhteiskunnan toiminnot yhä enenevissä määriin digitalisoituvat. Digitaalisen siirtymän onnistunut toteuttaminen kaupungeissa edellyttää laaja-alaista ymmärrystä ja sektoreita ylittävää vuoropuhelua.

Kaupunkiakatemia edistää vuonna 2023 Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja kumppanikaupunkien välistä yhteistyötä erityisesti digitalisaation kysymyksissä. Kaupunkiakatemia toteuttaa tavoitettaan mm. tiedesparrausten ja tapahtumien avulla yhdessä kaupunkien, yliopistojen, sekä muiden toimijoiden kanssa.

Kaupunkiakatemian tilaisuuksissa tuodaan yhteen kaupunkien tutkimus ja kehittäminen. Tilaisuuksissa tullaan vuoden aikana käsittelemään kaupunkien digitalisaatiota mm. seuraavissa teemoissa:

 

  • Mikä on tulevaisuuden älykäs kaupunki?
  • Avoin data ja kaupunkidatan käyttö
  • Tietomallipohjainen suunnittelu
  • Digitaalinen osallistuminen
  • Digitaaliset palvelut

 

Jos sinulla on idea yhteistyömahdollisuudesta Kaupunkiakatemian kanssa vuositeemaamme liittyen, niin ota rohkeasti yhteyttä. Uudet yhteistyöaloitteet ovat aina tervetulleita!

 

Kaupunkiakatemian kumppaniorganisaatioissa tehdään monipuolisesti tutkimusta ja työtä digitalisaation kentällä. Tutustu alta esimerkkeihin kaupungeissa ja korkeakouluissa tehtävään toimintaan:

 

Kaupungit:

 

Helsinki:

Digitlaalinen Helsinki

Fiksu kaupunki

Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelma 

Forum Virium

 

Espoo:

Espoon Digiagenda

UserCentricCities

 

Vantaa:

DigiOne – Oppimisen uusi ekosysteemi

Monipaikkainen digitukipalvelu kuntalaisille -hanke

 

Yliopistot:

 

Helsingin yliopisto:

HELDIG

Helsinki Centre for Digital Humanities

HiDATA

Helsinki Centre for Data Science

Digital Geography Lab

Spatial big data analytics on a human scale for fair and sustainable societies

Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria 

Akateeminen kaupunki- ja aluetutkimukseen keskittynyt monitieteinen yksikkö

 

Aalto-yliopisto:

Artificial Intelligence and Machine Learning

Fundamentals and practical impact of AI on businesses and societies

Digital Ethics, Society and Policy

Engaging the societal impact of technologies through transdisciplinary inquiry and ethical practices

 

Digitaalista kaupunkia tai kaupunkitietoa käsitteleviä monitieteisiä tutkimusryhmiä tai hankkeita Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa:

 

SMARTer Greener Cities

Long-term Human Rights Risks of Smart City Technologies

Enhanced URBAN planning for AGE-friendly cities through disruptive technologies (URBANAGE)

Ethical AI for the Governance of the Society

Democratic Government as Procedural Legitimacy: How do Coordinative and Collaborative Arrangements Enhance Democratic Qualities of Government?

Foundations of Pervasive Sensing Systems 

EFFICACY: Energy-Efficient Urban Sensing in Developing Regions under Extreme Budget and Network Constraints

Citizen Agency in AI: Democratizing Algorithmic Services in the City

Smartland

 

Muut linkit:

FCAI  -Finnish Center for Artificial Intelligence

Helsinki Region Infoshare

 

 

Vuonna 2023 Kaupunkiakatemian vuositeemana oli Ilmastotekojen kaupunki. Kaupunkien ilmastokestävyyden parantamisen keinoja käsiteltiin monipuolisesti tapahtumien ja viestinnän avulla. Viime teemavuoden satoon voit tutustua täältä löytyvien tallenteiden avulla.

 

#DigitaalinenKaupunki #KaupunkiAkatemia2023