urbanacademyUutiset

Ratikka muuttaa Vantaata – USP-opiskelijat tutkivat ratikkareitin suunnitteluratkaisuja

18 tammikuun 2021

Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen ja monitieteisen Urban Studies & Planning (USP) -maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa opiskelijoista asiantuntijoita, jotka ymmärtävät kaupunkien kehittämiseen liittyviä monimutkaisia haasteita ja osaavat ratkaista niitä tutkimukseen perustuvan suunnittelun keinoin.

Syksyn 2020 USP-studio -kurssin aiheena oli Vantaan ratikkareitin alue, ja kurssi toteutettiin yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Vantaan ratikaksi kutsuttu pikaraitiotie tulee tulevaisuudessa yhdistämään kaupungin itäiset osat raideliikenteen avulla. Tavoitteena on ohjata kaupungin kasvua kestävästi joukkoliikenteen varrelle. Vantaan ratikkareitti tulee kulkemaan Helsingin Mellunmäestä Vantaan Hakunilan, Tikkurilan ja Pakkalan kautta Helsinki-Vantaan lentokentälle.

Kurssilla opiskelijat tekivät kurssitöitä Vantaan tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi kaavoituksen avulla. Taustaa ja tukea kurssitöiden tekemiselle tarjosivat Vantaan kaupungilta saatu taustoittava datapaketti sekä Vantaan kaupungin asiantuntijoiden läsnäolo kurssilla. Kurssityöt käsittelivät yksittäisiä Vantaan kaupunginosia kuten Veromiestä, Pakkalaa, Hakunilaa ja Viertolaa tai tiettyä teemaa, kuten lapsiystävällistä kaupunkia tai Vantaan liikenneyhteyksiä.

”Olemme innoissamme kaikista kuudesta opiskelijaryhmästä, jotka työskentelivät Vantaan eri alueiden parissa pandemian aiheuttamana hankalana aikana. Opiskelijamme ovat tehneet kovaa työtä hyvin vaikeissa olosuhteissa, työskennelleessään etänä ympäri maailmaa; Kiinasta Yhdysvaltoihin, Turkkiin, Intiaan ja Nepaliin. Olosuhteista huolimatta opiskelijat pystyivät tunnistamaan erilaisia, mutta usein myös päällekkäisiä haasteita, joita he käsittelivät kurssitöissään”, kertoo opiskelijoiden kurssitöistä innostunut yliopisto-opettaja Michail Galanakis Aalto-yliopistosta.

Opiskelijat tutustuivat ratikan reittiin digitaalisen sovelluksen avulla

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille suunnattu kurssi alkoi maastossa tehtävillä harjoituksilla, joiden lähtökohtana olivat opiskelijoiden omat kiinnostuksen kohteet ja havainnot Vantaan nykytilasta. Aiemmista vuosista poiketen kurssin opiskelijoille ei tänä vuonna järjestetty koko ryhmän yhteistä pyöräretkeä, vaan maastohavainnointi tehtiin itsenäisesti mobiiliapplikaation avulla.

Kurssin puolivälissä näkökulma vaihtui nykyisyydestä tulevaisuuteen ja kaavoituksen kannalta relevanttien rakenteiden tarkasteluun. Opiskelijat kävivät läpi myös Vantaan ratikan suunnitelmia ja reittiä. Tämän lisäksi he tutustuivat Vantaan strategia- ja tutkimuspäällikkö Henrik Lönnqvistin johdolla kuntatalouden perusteisiin ja talouden vaikutuksiin kaavoituksessa.

Kurssin opettajan, professori Anssi Joutsiniemen mukaan USP-ohjelman keskeinen tavoite on saada opiskelijat oivaltamaan kaupunkirakenteen kompleksisuus, jossa kunta on yksi toimija muiden toimijoiden joukossa. Samaan aikaan on kuitenkin tärkeää ymmärtää, että kunta, jolla on oma institutionaalinen rakenteensa, on kentän keskeisimpiä toimijoita. ”Oppiminen ja oivaltaminen miten kaupungit rakentuvat ja kunnat toimivat tulee jatkumaan vielä tulevilla kursseilla, sillä yksi kurssi ei vielä riitä monimutkaisen ilmiön käsittelemiseksi”, toteaa professori Joutsiniemi.

Kurssin opiskelijan mielestä parasta kurssissa oli työskentely eri taustaisten opiskelijoiden kanssa, vaikka tehtävä oli haasteellinen. ”Työskentelemällä monesta taustasta tulevien ihmisten kanssa ymmärrys siitä kuinka monella tapaa ideaa tai ongelmaa voidaan tulkita tai tarkastella kasvoi”, kertoo kurssin suorittanut opiskelija.