Uutiset

Nordic City Challenge 2018: rohkeita ideoita Kulbanekvarteret-alueen kehittämiseksi Kööpenhaminassa

15 Näyttöasetukset 2018

Kuvittele kohtauspaikka, jossa on ulkoilmakirjasto, viherseiniä tai majakka, joka saa käyttövoimansa pyöräilystä. Tai kuvittele muistojen polku ja paljasjalkarata, jotka parantavat sekä luonnon että ihmisten hyvinvointia ja vahvistavat samalla paikallisyhteisön identiteettiä.

Nämä ovat esimerkkejä monitieteisten pohjoismaisten opiskelijaryhmien ideoista kestävän kaupunkisuunnittelun Nordic City Challenge (NCC) -kilpailussa.

Vuoden 2018 voittajat valittiin 10.10.2017 Maersk-tornissa Kööpenhaminassa. Tuomaristo valitsi kilpailun voittajaksi opiskelijaryhmän Tree Hygge. He kuvaavat ehdotustaan seuraavasti:

“Kulbanekvarteret Lounais-Kööpenhaminassa sijaitseva monimuotoinen, alueuudistuksen kohteena oleva asuinalue, jolla on kunnan tukemaa asumista. Fyysiset ja sosiaaliset esteet sekä ekologisen tilan heikentyminen ovat esimerkkejä ongelmista, joiden vuoksi ihmisten ja luonnon välinen yhteys alueella on katkennut. Tilanteen korjaamiseksi seitsemän hehtaaria alueesta aiotaan muovata puistoksi. Alueella on paljon mahdollisuuksia, kuten keskeinen sijainti, viehättävä topografia ja paikallisten asukkaiden halukkuus osallistua yhteiskehittelyyn. Niinpä visioimme, että tilaa käytetään ihmisten ja luonnon välisen yhteyden sekä ihmisten hyvinvointia tukevan yhteisöllisyyden tunteen vahvistamiseen. Saavuttaaksemme tämän tavoitteen ehdotamme, että alueen sosiaalisia ja ekologisia yhteyksiä parannetaan moduuleista koostuvien viherseinien ja kierrätysmateriaalista tehdyn majakan avulla. Modulaariset seinät toimivat vertikaalisina istutusalustoina, elinympäristöinä pölyttäjille ja linnuille sekä tunnelmallisina istuskelupaikkoina, joissa paikalliset asukkaat voivat kokoontua. Majakka on puinen rakennelma, joka saa käyttövoimansa polkupyörään yhdistetystä generaattorista. Tämä generaattori on yhdistetty valoon, jota voidaan käyttää opetustarkoituksiin, ihmisten osallistamiseen sekä näkyvien kokoontumisten järjestämiseen. Toteuttamisstrategiaamme liittyy toimintasuunnitelma, jossa paikalliset asukkaat osallistuvat ja sitoutuvat alueen kehittämiseen ja ylläpitoon. Ehdottamiimme toimenpiteisiin kuuluu muun muassa ylipaikallisen median käyttöönotto sekä pieniä projekteja, kuten linnunpönttöjen rakentamista yhdessä nuorisojärjestöjen kanssa.”

Voittaneen ryhmän jäsenet ovat:

 • Aino Vasankari, Environmental politics & regional science, Tampereen yliopisto
 • Alexis Neukirch, Environment & natural resources, University of Iceland
 • Antti Takkunen, Spatial planning and transportation engineering, Aalto-yliopisto
 • Janna Kampers, Architecture and planning beyond sustainability, Chalmers University of Technology
 • Monica Quevedo, Climate change, University of Copenhagen

Tuomaristo kuvaili voittanutta ehdotusta “yksinkertaiseksi, fokusoituneeksi, siirrettävissä olevaksi, yhtenäiseksi ja toteuttamiskelpoiseksi”. Lisäksi he antoivat voittajatiimille tunnustusta ihmisen mittakaavan tuomisesta kohdealueelle sekä kyvystä hyödyntää tasapainoisesti kaikkien tiimiläisten osaamista.

Kaikkien viiden opiskelijaryhmän ehdotukset ovat nähtävillä täällä.

Nordic City Challenge järjestettiin jo kolmatta kertaa

Nordic City Challengen lähtökohtana on sosiaalis-ekologinen lähestymistapa kaupunkisuunnitteluun. Monitieteelliselle kaupunkisuunnittelukurssille kutsuttiin 24 maisteriopiskelijaa viidestä Pohjoismaasta. Osallistujat edustivat useita akateemisia aloja, kuten arkkitehtuuria, kaupunkisuunnittelua, globaalia terveyttä, kaupunkiteologiaa, maantiedettä, yhteiskuntatieteitä, kestävää kehitystä ja teollista muotoilua.

Projekti toi yhteen opiskelijoita, opettajia, käytännön toimijoita ja johtavia asiantuntijoita Pohjoismaista työskentelemään käytännön suunnittelutehtävän parissa. Kilpailun kohteena oli tänä vuonna Kulbanekvarteretin alueuudistushanke Kööpenhaminassa. Aiempien vuosien kohdealueet ovat Göteborgin Älvstaden (2016) ja Helsingin Pasila (2017).

Kurssin intensiivipäivät järjestettiin 7.-10.10.2018 Schæffergårdenissa Kööpenhaminan Gentoftessa. Kurssiin kuului kävelykierros kilpailualueella Kulbanekvarteretissa sekä keskustelutilaisuus alueen asukkaiden kanssa. Ennen kenttätyöskentelyä opiskelijat tekivät ennakkotehtävän, jonka avulla he hankkivat tieteellistä tietoa sosiaalis-ekologisesta kestävyydestä.

Kurssin aikana opiskelijaryhmät pohtivat erityisesti sitä, kuinka kaupunkitilaa ja kaupunkiluontoa kehittämällä voidaan tukea paikallisyhteisön terveyttä ja hyvinvointia sekä vahvistaa alueen identiteettiä. Ehdotuksissa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhdistyi ympäristön ekologista tilaa edistäviin ratkaisuihin.

Kurssiin antoivat oman panoksensa Kulbanekvarteretin alueuudistusprojekti, paikalliset asukkaat, alueen toimijaverkostot ja nuorisojärjestö sekä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston edustajat. Ryhmätöitä ohjasivat kokeneet tutkijat, jotka ovat perehtyneet kaupunkisuunnitteluun eri näkökulmista.

Nordic City Challengin akateemiset ohjaajat:

 • Salla Jokela, Helsingin yliopisto, Kaupunkiakatemia (Poliittinen maantiede / Kaupunkitutkimus ja -suunnittelu / Matkailu)
 • Meeri Karvinen, Nordic Sustainable Campus Network (NSCN) (Kaupunkiekologia / Kestävä kehitys korkeakoulutuksessa)
 • Katri-Liisa Pulkkinen, Aalto-yliopisto, Rakennettu ympäristö (Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu / Sosiaalis-ekologinen lähestymistapa)
 • Donovan Moloney, NCC 2017 alumnae, Kööpenhaminan yliopisto
 • Claire Zarb, Climate-KIC vieraileva asiantuntijaharjoittelija

Nordic City Challenge tuomaristo 2018:

 • Niels Wilken Silkjær Pedersen, Urban Planner, Områdefornyelsen Kulbanekvarteret
 • Sune Porse Carlsen, Urban planner, Carlsens Planer
 • Bjørg Elvekjær, Senior Advisor, Department of Public Health, University of Copenhagen
 • Tomas Refslund Poulsen, Head of Energy & Sustainability, University of Copenhagen

Hanketta hallinnoi Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, ja siinä ovat lisäksi mukana Kaupunkiakatemia, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Nordic Sustainable Campus Network (NSCN). Kurssin rahoitti Nordplus Horizontal.

Lämpimät kiitokset yhteistyökumppaneille ja onnittelut menestyksekkäille ryhmille!

 

Lisätietoa Nordic City Challengista 2018:sta:  https://nordicsustainablecampusnetwork.wordpress.com/nordic-city-challenge/