Tutkimus

Myllypuron alueen seurantaprojektin asukaskysely käynnistynyt

11 kesäkuun 2021

Avoinna olevassa sähköisessä asukaskyselyssä kysytään asukkaiden näkemyksiä liittyen Myllypuron alueen kehittymiseen yleisesti sekä erityisesti hyvinvointipalveluihin. Kyselyyn voivat vastata myös muualla Helsingissä asuvat, mutta Myllypuron alueella säännöllisesti esimerkiksi töiden tai opiskelun takia asioivat. Kyselyn toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulu osana kampuksen opetusta ja kurssiprojekteja.

Helsingin kaupungin näkökulmasta kiinnostavaa on erityisesti asukkaiden kokemus alueen kehityksestä ja muutoksesta. Metropolian kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti asukkaiden kokemukset hyvinvointipalveluista sekä muista hyvinvointia tukevista asioista omalla asuinalueella. Hyvinvointi ja terveys on Metropolian Myllypuron kampuksen keskeinen koulutusala, ja kampuksen toimintaa halutaan laajentaa hyödyttämään myös alueen asukkaita.

Myllypuron asukaskysely VASTAA KYSELYYN TÄSTÄ LINKISTÄ

Vuosina 2017-2027 toteutettavan Myllypuron alueen seurannan tavoitteena on tuottaa tietoa Myllypuron alueen kehittymisestä sekä kaupungin kehittämistavoitteiden toteutumisesta pitkällä aikavälillä. Yhteistyökumppaneita seurannassa ovat Helsingin kaupunki, Kaupunkiakatemia ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

 

Kuva: Helsingin kaupunki