urbanacademyUutiset

Lopputyömarkkinat / Thesis topic market

15 maaliskuun 2022

Etsitkö lopputyöllesi aihetta? Are you looking for a topic for your thesis?

Kaupunkiakatemia välittää Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston maisteritason opiskelijoille lopputöiden aiheita pääkaupunkiseudun kaupungeilta sekä Aalto-yliopiston ja  Helsingin yliopiston tutkimusryhmiltä.

Tältä sivulta löydät ajankohtaisia kaupunkikehitykseen ja -tutkimukseen liittyviä teemoja ja tietotarpeita, jotka voisivat sopia lopputyön aiheiksi. Lopputyön aihe muotoillaan yhdessä aiheen tarjoajan kanssa ja monissa aiheissa opiskelija voi itse ehdottaa näkökulmaa tai tutkimuskysymystä. Joihinkin aiheisiin voi liittyä myös palkkion tai työharjoittelupaikan mahdollisuus.

Ole rohkeasti yhteydessä lopputyön tarjoajaan ja laita lopputyöprojekti käyntiin!

 

 

Urban Academy supplies Master’s thesis topics to students of Aalto University and the University of Helsinki from the cities of the Helsinki metropolitan area and from research groups at Aalto University and the University of Helsinki.

On this page you will find current themes and information needs related to urban development and research, that could suit for thesis topics. The topic of the thesis is often formulated together with the topic provider and in many cases the student can suggest a perspective or research question. Some topics may also include the possibility of a fee or internship.

Don’t hesitate to be in touch with the topic provider and get your thesis work started!

 

 

 

 

Image: Jussi Hellsten / Helsinki marketing