Tapahtumat

Lopputöiden aiheita / Thesis Topics

26 helmikuuta 2020

Kaupunkiakatemian lopputyömarkkinoita ei järjestetä tänä keväänä kasvokkaisena tilaisuutena koronavirusepidemian leviämisen hillitsemiseksi. Välitämme kuitenkin aiheita Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston opiskelijoille tällä huhtikuun aikana jatkuvasti päivittyvällä sivulla.

Huomio aiheen tarjoajat! Olemme jatkaneet gradujen ja diplomitöiden aiheiden etsimistä Espoon, Helsingin, Vantaan ja Lahden kaupungeilta, kaupunkien kumppaneilta ja sidosryhmiltä sekä yliopistojen tutkimusryhmiltä 17.4.2020 asti.

Olisiko sinulla kaupunkikehittämiseen liittyvä aihe tai tietotarve, joka voisi sopia lopputyön aiheeksi? Lopputyö voi olla tutkimus tai suunnittelutyö. Aiheen ei tarvitse olla loppuun mietitty tutkimusongelma, vaan teema ja karkea kuvaus tietotarpeesta riittävät.
Aiheita markkinoidaan erityisesti Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston Kaupunkiakatemia-opetusohjelmayhteistyössä mukana olevien alojen opiskelijoille.

Yhteistyöaloja ovat:
Aalto-yliopisto: arkkitehtuuri, maisema-arkkitehtuuri, maankäytön suunnittelu, rakennettu ympäristö, kiinteistötalous, taloustieteet ja muotoilu
Helsingin yliopisto: kaupunkimaantiede, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka, kaupunkihistoria, kulttuuritutkimus ja ympäristötieteet.

Kiinnostuitko?  Ota yhteyttä 17.4.2020 mennessä, neetta.eriksson@vantaa.fi

Urban Academy’s Thesis Market will not be held this spring as a live event to curb the spread of the coronavirus epidemic. However, we convey topics to students on this constantly updated webpage in April 2020.

Attention topic providers!

We are still looking for Master´s and Diploma thesis topics to students at the Aalto University and at the University of Helsinki from the cities of Espoo, Helsinki, Vantaa or Lahti, the city’s partners and stakeholders, and the research groups of Aalto University and the University of Helsinki on until 17 April.

The topics are marketed especially to students in the fields involved in the Urban Academy cooperation at the University of Helsinki and at the Aalto University.
Cooperation fields are:
Aalto University: architecture, landscape architecture, planning, built environment, real estate, economics and design
University of Helsinki: urban geography, sociology, social and public policy, urban history, cultural studies and environmental sciences.

Did you get interested? Please contact us by 17.4.2020 neetta.eriksson@vantaa.fi

 

aalto koristekuva