Tapahtumat

LOPPUTYÖMARKKINAT / THESIS MARKET 2.5.2019

3 huhtikuun 2019

ETSITKÖ LOPPUTYÖAIHETTA? ARE YOU LOOKING FOR A TOPIC FOR YOUR THESIS WORK?

Kaupunkiakatemia järjestää Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston maisteriopiskelijoille suunnatun tilaisuuden, jossa pääkaupunkiseudun kaupungit ja yliopistot esittelevät ajankohtaisia kaupunkikehitykseen ja -tutkimukseen liittyviä aiheita ja tietotarpeita, jotka voisivat sopia lopputyöaiheiksi. Lopputyön aihe muotoillaan yhdessä aiheen tarjoajan kanssa ja monissa aiheissa opiskelija voi itse ehdottaa näkökulmaa tai tutkimuskysymystä. Joihinkin aiheisiin voi liittyä palkkion tai työharjoittelupaikan mahdollisuus, mutta kaikista aiheista ei pystytä maksamaan palkkiota.

Urban Academy organizes an event where cities and universities offer topics for thesis projects. In some cases, there is a possibility to get a fee for the thesis work but not all the organizations are able to pay for the projects.

 

KAUPUNKIAKATEMIAN LOPPUTYÖMARKKINAT / THESIS MARKET

Torstaina 2.5.2019 Klo 14–16.30, Thursday 2 May 2019, 2-4.30 PM

Paikka: Urbarium, Porthania/Helsingin yliopisto (Yliopistonkatu 3)

 

Tilaisuudessa esiteltävät aiheet tai teemat / Topics

 

SESSION 1, time: 14.00-15.00

Helsingin kaupunki: Eriarvoisuuden vähentäminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy Helsingissä (lopputyöaiheen tulee tukea Helsingin kaupungin Mukana-ohjelman toteuttamista) (language: FIN/ENG)

Helsinki kaupunki: Helsingin leikkipuistojen käytöt ja tarpeet erilaisilla asuinalueilla. (kieli: suomi)

Helsinki kaupunki: Osallistuva budjetointi ja asukkaiden aloitteet:  aloitteiden uutuusarvo suhteessa virkavalmisteluun tai hylättyjen ehdotusten tarkastelu (kieli: suomi)

Helsinki kaupunki (kulttuuri ja vapaa-aika): 

Nuorisotalo tilana – nuorisotalojen tilasuunnittelun vaikutukset toimintaan

Kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin monitoimijaisiksi suunnitellut julkiset tilat ja niihin liittyvä toimintakulttuuri, asiakastarpeet, toimijoiden traditiot

Mikä E-sport? Miten suhtautua E-urheiluun kaupunkipolitiikassa?

Ikääntyneiden kotiin vietävät kulttuurin ja vapaa-ajan digipalvelut – asiakastarpeet, käyttäjäkokemukset sekä uudet sisällöt 

Kestävän kehityksen toimintamallien lisääminen kulttuurin ja vapaa-ajan palveluissa – case-tutkimus (valinnainen kohde)

Vapaaehtoistoiminta Helsingin kaupungilla

Julkisen puolen vapaaehtoistoiminta. Nykytila ja kehittämistarpeet.

MarjaVerkko ry., Vantaa (www.marjaverkko.fi): Kivistö kertomuksina – asukkaiden kertomukset yhdstettynä yhteisöllisyyden tunteen ja identiteetin muodostumiseen uudella nopeasti kasvavalla alueella (kieli: suomi) Microhistorical narratives about Kivistö – Stories of local residents connected with the community-and identity-building processes within a fast-growing neighbourhood of Kivistö, Vantaa (language:Finnish/English but mother-tongue level Finnish language skills are needed)

Vantaan kaupunki: Pientaloalueen tiivistäminen muuttuvassa keskustarakenteessa – case Kivistö. (language: Finnish/English but fluent Finnish language skills are needed)

Forum Virium/Helsingin kaupunki: Hiilineutraali Helsinki 2035: uusien tietoteknologioiden mahdollisuudet / Carbon Neutral Helsinki 2035 & new ict-technologies  

Forum Virium/Helsingin kaupunki: Tekoälyn hyödyntämispotentiaali rakennetussa ympäristössä ja liikenteessä / Artificial intelligence in the built environment/traffic

 

SESSION 2, time: 15.00-15.45

Helsinki kaupunki: Kuva julkisessa tilassa: graffiti, muraali, seinämaalaus vai mainos? Miten rakennettuun ympäristöön toteutetut maalaukset ja muut kuva-aiheet vaikuttavat kaupunkikuvaan? Miten urbaanien kuvien rooli on muuttunut viimeisen 50 vuoden aikana? Images in Public Spaces: how does urban art and other images in the built environment affect urban landscapes? (language Fin or Eng)

Helsinki kaupunki: Väliaikaisuuden käsite julkisessa tilassa. Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita liittyy kaupunkitilaan rakennettaviin konttikahviloihin, pop up -pyöräpajoihin tai muihin väliaikaisiin (rakennettuihin) interventioihin? Temporary and pop-up structures in the public space: possibilities and challenges? (language Fin or Eng)

Helsinki kaupunki: Teknologian kehityksen vaikutukset kaupunkikuvaan, tapaus Led-näytöt ja valomainokset / Technology & Changing Urban Landscapes: Led screens and neon light advertisement in the Urban Landscapes  (language Fin or Eng)

University of Helsinki: Urban architectures of emergency and temporary shelter (with empirical focus on Finland or other Nordic countries, Italy/Greece or a country of the Southern-Eastern Mediterranean, according to the student interests, background and training)(language Eng)

University of Helsinki: Urban geopolitics of refuge: mapping violence and protection in the city (with a focus on Helsinki or any other European/Mediterranean city, including Turkey, North Africa and the Balkans) (language Eng)

University of Helsinki: Strategisen suunnittelun uudet toimintatavat ja kestävä ja oikeudenmukainen alueellinen kehitys? Osana hanketta JustDe: Jus­ti­fic­a­tion for agree­ment-based ap­proaches in Nor­dic spa­tial plan­ning: to­wards situ­ational dir­ect demo­cracy (language fin/sve)

 

SESSION 3, time: 15.45-16.30

University of Helsinki: Helsingin kaupunkirottaprojekti (HURP,) erityisesti esim. hmisten ja rottien väliset suhteet / Helsinki Urban Rats Reseacrh project. (language Fin or Eng)

University of Helsinki: Arktisten sotilastukikohtien kaupunkien kestävyys /Arctic Military Towns & Sustainability (language Fin or Eng)

University of Helsinki: Influence of Climate on the Ecotoxicity of Plastic Particles on the Survival and Oxidative Stress response of the Oligochaete Enchytraeus albidus (language Eng)

Helsinki kaupunki: Arvokkaiden luonnon maisemien kriteerit ja kartoittaminen kaupunkiympäristössä. Työssä tulisi pohtia ja kehittää työkalua/kriteeristöä, jolla huomioida luonnon kauneusarvot mm. luonnonsuojelualueiden perustamisessa tai rajaamisessa kaupunkiympäristöissä. (kieli: suomi)

Helsinki kaupunki: Pölyttäjähyönteisten esiintyminen pölytyspotentiaaliltaan erilaisilla alueilla Helsingissä / Insect pollinators in areas of different pollination potential in Helsinki. (language Fin or Eng)